Cardiologia Croatica. 2014;9(1-2):1-80.

CC2014 1-2

Prvi dvobroj časopisa Cardiologia Croatica za 2014. godinu izašao je na 80 stranica. Vodeće teme su aritmologija te koronarna bolest srca. Broj započinje s dva pregledna članka – o području aritmija i elektrostimulaciji srca u Hrvatskoj i općenito. U nastavku slijedi zanimljiva serija članaka s temama kardiomiopatije izazvane ventrikulskim ekstrasistolama, ablacijom ventrikulskih aritmija iznad područja semilunarnih valvula, poremećaja provođenja zbog Lyme boreolioze i double-fire aritmiji.

Područje stabilne koronarne bolesti srca započinje preglednim člancima o inhibitorima ADP-om ovisne agregacije trombocita te se nastavlja s dva almanaha – domaćim iz 2014. i onim iz 2013. godine preuzetim iz britanskog časopisa Heart (završetak serije preglednih članaka dobivenih aktivnostima Mreže urednika časopisa nacionalnih kardioloških društava uključenih u Europsko kardiološko društvo). Pred kraj dvobroja nalazi se prikaz slučaja o cor triatritum sinister u trudnoći. Broj završava uobičajenim sponzoriranim člankom čija je tema liječenje stabilne koronarne bolesti srca.

Pozivamo članove Hrvatskog kardiološkog društva da ažuriraju svoje podatke za pretplatu na časopis – molimo poslati aktualnu poštansku adresu na adresu elektroničke pošte kardio@kardio.hr na koju zaprimamo i buduće članke.

Urednički odbor Cardiologia Croatica

Naslovnica / Cover.
Cardiol Croat. 2014;9(5-6):1.

Sadržaj / Table of Contents.
Cardiol Croat. 2014;9(5-6):2.

Sandro Brusich, Hrvoje Vražić.
Aritmologija i elektrostimulacija – pregled stanja u Hrvatskoj.
Arrhythmology and cardiac pacing – an overview of the situation in Croatia.
Cardiol Croat. 2014;9(9-10):3-11.
http://dx.doi.org/10.15836/ccar.2014.3

Reginal Liew.
Almanac 2013.: aritmije i elektrostimulacija srca.
Almanac 2013: cardiac arrhythmias and pacing.
Cardiol Croat. 2014;9(9-10):12-27.
http://dx.doi.org/10.15836/ccar.2014.12

Vedran Velagić.
Kardiomiopatija inducirana ventrikulskim ekstrasistolama.
Ventricular extrasystole – induced cardiomyopathy.
Cardiol Croat. 2014;9(9-10):28-33.
http://dx.doi.org/10.15836/ccar.2014.28

Ante Anić, Zoran Bakotić, Marin Bištirlić, Albino Jović.
Ablacija ventrikularnih aritmija iznad semilunarnih valvula.
Ablation of ventricular arrhythmias above semilunar valves.
Cardiol Croat. 2014;9(9-10):34-39.
http://dx.doi.org/10.15836/ccar.2014.34

Ena Kurtić, Ivica Premužić Meštrović, Hrvojka Marija Zeljko, Stjepan Kranjčević, Darko Počanić, Helena Jerkić.
Pristup bolesniku s poremećajem provođenja uzrokovan Lyme boreliozom.
Approach to a patient with conduction disturbance caused by Lyme borreliosis.
Cardiol Croat. 2014;9(9-10):40-43.
http://dx.doi.org/10.15836/ccar.2014.40

Zoran Bakotić, Ante Anić, Marin Bištirlić, Albino Jović.
“Double fire” — rijetka, a još češće neprepoznata aritmija.
“Double fire” — a rare and commonly unrecognized arrhythmia.
Cardiol Croat. 2014;9(9-10):44-47.
http://dx.doi.org/10.15836/ccar.2014.44

Aleksandar Knežević.
Inhibitori ADP-om ovisne agregacije trombocita.
Inhibitors of ADP-dependent platelet aggregation.
Cardiol Croat. 2014;9(9-10):48-52.
http://dx.doi.org/10.15836/ccar.2014.48

Viktor Peršić, Marko Boban.
Almanah 2014.:stabilna koronarna bolest srca.
Almanac 2014: stable coronary artery disease.
Cardiol Croat. 2014;9(9-10):53-59.
http://dx.doi.org/10.15836/ccar.2014.53

Shahed Islam, Adam Timmis.
Almanac 2013.:stabilna koronarna bolest srca.
Almanac 2013: stable coronary artery disease.
Cardiol Croat. 2014;9(9-10):60-70.
http://dx.doi.org/10.15836/ccar.2014.60

Stanko Biočić, Josip Vincelj, Mario Udovičić.
Cor triatriatum sinister u trudnice.
A case of cor triatriatum sinister during pregnancy.
Cardiol Croat. 2014;9(9-10):71-74.
http://dx.doi.org/10.15836/ccar.2014.71

Uputa autorima.
Guidelines for authors.
http://dx.doi.org/10.15836/ccar.2014.75.

STRANICA SPONZORA / SPONSOR’S PAGE

Jasna Meško, Veronika Hribar, Sanja Brus, Mateja Grošelj, Breda Barbič-Žagar.
Smanjenje tereta koronarne bolesti srca na dokazima utemeljenim principima liječenja.
Evidence-based treatment approaches in reducing the burden of coronary heart disease.
Cardiol Croat. 2014;9(9-10):76-79.
http://dx.doi.org/10.15836/ccar.2014.76