Zapisnik sa sjednice Upravnog odbora Hrvatskog kardiološkog društva 17. 2. 2014.

Sjednica Upravnog odbora HKD održana 17. veljače 2014. godine u 16,30 sati u Dvorani za sastanke Dekanata Medicinskog fakulteta u Zagrebu.

Nazočni:

 1. Akademik Davor Miličić, predsjednik
 2. Doc. Dr. Diana Delić Brkljačić, dopredsjednica
 3. Doc. Dr. Duška Glavaš
 4. Doc. Dr. Maja Strozzi
 5. Prof. Dr. Robert Bernat
 6. Prof. Dr. Luka Zaputović
 7. Doc. Dr. Ivo Vuković
 8. Doc. Dr. Mario Ivanuša
 9. Prof. Dr. Alen Ružić
 10. Dr. Mladen Jukić
 11. Dr. Eduard Margetić, rizničar
 12. Dr. Darko Počanić, tajnik

Unaprijed su se ispričali da su spriječeni doći:

 1. Prof. Dr. Robert Steiner
 2. Prof. Dr. Josip Vincelj
 3. Prof. Dr. Viktor Peršić
 4. Prim. Dr. Pejo Samardžić
 5. Dr. Dubravko Tršinski

Na sastanku je potvrđen Dnevni red:

 1. Prihvaćanje zapisnika prethodnog sastanka UO i Božićnog domjenka održanog 13.12.2013.
 2. Stručne i znanstvene aktivnosti u proteklom i nastupajućem razdoblju
 3. Različito

Ad 1. Prodiskutiran je i prihvaćen zapisnik s prethodnog sastanka UO i izvješće s Božićnog domjenka održanog 13. prosinca 2013. godine u prostorijama Zaklade Hrvatska kuća srca.

Ad 2. Akademik Miličić je podsjetio nazočne o važnijim stručnim aktivnostima u proteklom razdoblju.

24.1. održan je Stručni sastanak u Vinkovcima: Echo srca u dijagnostici kongestivnog zatajivanja srca organizaciji RS za ehokardiografiju i ostale slikovne metode u kardiologiji (prof. Šeparović-Hanževački)

3.2. bio je održan Board Meeting Europskog kardiološkog društva, zbog kontroverzi važećih smjernica koje se referiraju na radove prof. Poldermans-a sa Sveučilišta Erasmus u Rotterdamu. Naime, u tijeku je postupak kojim se istražuje jesu li utemeljene dokaze da je prof. Poldermans falsificirao rezultate svojih istraživanja, među inima i one objavljene u vodećim časopisima. Osim toga prof. Poldermans ujedno je i glavni autor Smjernica o liječenju kardioloških bolesnika podvrgnutih ne-kardiokirurškim operacijama. Posebno je sporna opravdanost uporabe odnosno uvođenja beta blokatora i njihov utjecaj na ishod operacije. Raspravom se zaključilo da se valja ograditi od preporučljive rutinske uporabe beta blokatora perioperacijski te pričekati rezultate istraga, koje će pokazati u kojoj su mjeri optužbe protiv prof. Poldermansa opravdane. Predložene su i promjene Statuta Europskoga kardiološkog društva kojim bi se pravednije podijelili glasovi članova nacionalnih društava, sukladno broju članova društva, predlažu se i još neke manje bitne izmjene. Sve bi njih trebalo izglasovati na Skupštini ESC-a u sklopu predstojećeg kongresa u Barceloni, 2014.

6.2. Održana je tribina Hrvatskog liječničkog zbora zajedno s predstavnicima Ministarstva zdravlja o radu u smjenama, u čijem radu je sudjelovao i akademik Miličić. Brojni predstavnici bolničkih liječnika upozorili su ministra i ostale predstavnike ministarstva kako je nova organizacija rada u smjenama često neizvediva, a u pravilu dovodi do manje kvalitete pružanja zdravstvene usluge samom pacijentu. Pritom je i uvelike ugroženo održavanje fakultetske nastave, kao i edukacija specijalizanata. Predloženo je da se žurno priđe k usklađivanju postojećih zakonskih akata s hrvatskom realnošću, u kojoj nedostaje više od 4000 liječnika u sustavu.

13.2. održan je skup o prevenciji kardiovaskularnih bolesti, u zajedničkoj organizaciji Hrvatskoga zavoda za javno zdravstvo i Hrvatskog kardiološkog društva, u Zagrebu, u hotelu Dubrovnik. Cilj skupa bilo je usklađivanje raznih aktivnosti radi što učinkovitije i organiziranije prevencije kardiovaskularnih bolesti.

28.2.- 1.3. planira se održavanje edukacijskog skupa u hotelu Westinu Zagrebu, s temom liječenja hipertenzije s kardiovaskularnog aspekta. Skup je u organizaciji Europskog kardiološkog društva i dio je tzv. Grand Courses.

5.-6.3. bit će organiziran Spring Summit u Sophie Antipolis u Francuskoj, u sjedištu Europskog kardiološkog društva. U nastavku je Board Meeting, na kojem se raspravljaju sve nadolazeće aktivnosti i zadaci u organizaciji ne samo funkcioniranja ESC-a već i kongresa u Barceloni, koncem kolovoza odnosno početkom rujna 2014. Akademik Miličić kao član Board-a je obavezan je nazočiti nazočan na sastanku.

4.4. će biti organiziran Cro-e-Cardiology međunarodni skup u Zagrebu u organizaciji Doc. Krstačića, koji je i budući predsjednik ESC WG e-Cardiology. Organizator je Radna skupina e-kardiologija, Hrvatsko kardiološko društvo uz sudjelovanje i Association of Cardiologist of Bosnia and Herzegovina Working Group on e-Cardiology (http://e-kardiologija.ukbih.com/) te Russian New University (RosNOU), Moscow, Russia (www.rosnou.ru).

11.4. će biti organiziran 15. Aritmološki simpozij u hotelu Westin u Zagrebu. Za sada su sigurna dva, a vjerojatno i četiri međunarodna predavača uz renomirane stručnjake koji se bave aritmologijom iz Hrvatske.

25.-27.4. u Opatiji će biti organizirana SPAF akademija za sprječavanje moždanog udara kod bolesnika s atrijskom fibrilacijom.

4.-7.5. je Svjetski kardiološki kongres u Australiji, u Melbourne-u na kojem akademik Miličić ima pozvano predavanje, no obzirom na materijalnu situaciju u zemlji, pretpostavljeno je da će odaziv kardiologa iz Hrvatske biti manji nego ranije.

9.-10.5. će biti u okviru KBC-a Zagreb na Rebru organiziran dvodnevni simpozij o kongenitalnim srčanim greškama (GUCH)

17-20.5. je kongres Heart Failure Association u Ateni, akademik Miličić ima dva pozvana predavanja i predsjedanje jednom sesijom, a članovi njegova tima imaju nekoliko postera.

20-23.5. je simpozij interventne kardiologije PCI u Parizu.

21-23.5. je sastanak European Heart Network u Amsterdamu, na kojem će biti nazočan akademik Miličić, jer je Hrvatska kuća srca primljena svečano u mrežu kardioloških zaklada Europe.

4.-7.6. je održat će se Alpe Adria kardiološki kongres kojem je Hrvatsko kardiološko društvo domaćin, u Opatiji. Akademik Miličić je predsjednik kongresa, prof. Zaputović dopredsjednik, a tajnici su prof. Peršić i dr Čikeš, izvršni tajnici dr. Planinc i dr. Pašalić. Akademik Miličić je opetovano apelirao na sve članove Upravnog odbora da potaknu posebno mlađe kolege specijaliste i starije specijalizante da sudjeluju u radu kongresa bilo s posterskim, bilo usmenim predstavljanjem svojih stručnih i znanstvenih radova.

30.8.-3.9. je Europski kardiološki kongres u Barceloni, na kojem će Hrvatsko kardiološko društvo tradicionalno imati svoj štand. Glavna tema ovogodišnjeg kongresa jest: ‘Inovation and Heart’.

26.9. će u Rijeci u Sveučilišnom kampusu biti organiziran skup pod pokroviteljstvom HAZU: ‘Izazovi i dostignuća kardiovaskularne medicine’, pristup skupu je slobodan, ali je registracija nužna radi ostvarivanja bodova stručnog usavršavanja – izvijestio je prof. Zaputović.

2.-5.10. će biti organiziran Internistički kongres u Opatiji, u obnovljenom hotelu Kvarner.

6.-9.11. će biti organiziran 10. Hrvatski kardiološki kongres u hotelu Westin u Zagrebu.

Zaključeno je da su planirane aktivnosti brojne te je apelirano na svo članstvo da se što više uključi u stručna i znanstvena zbivanja.

Ad 3. Prof. Bernat je izvijestio nazočne o svom skorašnjem odlasku iz Hrvatske na mjesto šefa kardiologije u Njemačku te se zahvalio na ukazanom povjerenju i suradnji svim članovima Upravnog odbora i posebno predsjedniku Hrvatskog kardiološkog društva, akademiku Miličiću. Akademik je zahvalio u ime svih nazočnih prof. Bernatu na zalaganju i na vođenju radne skupine za aritmije i elektrostimulaciju srca te na svim ostalim aktivnostima u Hrvatskom kardiološkom društvu.

S obzirom na odlazak prof. Bernata iz Hrvatske, akademik Miličić je predložio da ga na mjestu predsjednika Radne skupine za aritmije i elektrostimulaciju srca zamijeni dosadašnji tajnik, doc. Manola, što je jednoglasno prihvaćeno.

Prof. Zaputović je izvijestio nazočne da je dr. Ivanuša izabran u naslovnog docenta na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci, gdje će voditi izobrazbu na poslijediplomskoj nastavi, vodeći kolegij o znanstvenom publiciranju u kardiologiji.

Akademik Miličić je obavijestio o aktivnostima zaklade Hrvatska kuća srca, kojoj je Hrvatsko kardiološko društvo suosnivač uz Grad Zagreb, pri čemu se posebno ističe inicijativa nabavljanja i distribucije vanjskih kardiovertera defibrilatora na značajnija mjesta u gradu Zagrebu. Cjelovito izvješće o aktivnostima zaklade biti će posebno objavljeno na web stranici društva.

Akademik Miličić je također objavio pokretanje inicijative za proglašenje Referentnih centara Ministarstva zdravlja. Kao Referentni centar za aritmije i elektrofiziologiju srca je predložen je u KBC Sestre Milosrdnice, koji je i ranije bio referentni centar te je u postupku produljenje akreditacije, ali i promjena naslova. Umjesto Referentnog centra za aritmije i elektrostimulaciju, predlaže se Referentni centar za aritmije i elektrofiziologiju. Prijedlog je podržan jednoglasno, a centar ispunjava sve zakonske zahtjeve za akreditaciju.

Nastavno na ranije spomenuto, predložen je novi Referentni centar – za elektrostimulaciju srca, u KBC Zagreb, a akademik Miličić je podsjetio članove Upravnog odbora na dugu povijest implantacija elektrostimulatora na Rebru uz najveći broj implantacija u Hrvatskoj već dugi niz godina. Prijedlog je također podržan jednoglasno, a centar ispunjava sve zakonske zahtjeve za akreditaciju.

Treći centar je Referentni centar za intervencijsku kardiologiju KBC Zagreb. Prof. Strozzi je iscrpno izvijestila nazočne o svim dosadašnjim uspjesima i dosezima intervencijske kardiologije koji su bili ostvareni na KBC Rebru od davne 1954. godine pa preko prvih angiografskih intervencija od 1978. godine nadalje. Sve aktivnosti iz intervencijske kardiologije koje su po prvi puta izvedene na Rebru tvore podulju listu s impresivnim brojevima i rezultatima. Prijedlog je isto tako podržan jednoglasno, a nije potrebno naglašavati da i ovaj centar ispunjava sve zakonske zahtjeve za akreditaciju.

Prof Strozzi je također izvijestila o početku rada ambulante za bolesnike s urođenim srčanim greškama u odrasloj dobi (tzv. GUCH bolesnike), koja će biti svaki tjedan redovito održavana utorkom ujutro na Klinici za bolesti srca i krvnih žila Rebro. Pozvala je također sve kolege koji imaju bolesnike s navedenom problematikom, a trebaju pomoć, da ih referiraju u ovu ambulantu. Kardiološka klinika KBC Zagreb na Rebru najavila je zahtjev za još 2 referentna centra: za prirođene srčane bolesti odraslih i za bolesti krvnih žila.

Doc. Ivanuša je izvijestio o problemima u održavanju web stranice društva (nesigurnosti portala te o potrebi stalnog zanavljanja sadržaja). Nakon opsežnog eleboriranja doc. Ivanuše, njegov prijedlog ulaganja u portal je prihvaćen.Tako je dogovoreno da se prihvate prve dvije stavke ponude tvrtke Helix o doradi portala u smislu veće stabilnosti i sigurnosti te obnavljanja i osvježavanja sadržaja portala. Također je prihvaćena inicijativa da doc. Ivanuša i dr. Anita Jukić sudjeluju u radu međunarodnog simpozija o medicinskim časopisima u Splitu: 12th EASE General Assembly and Conference, Split 2014, The complex world of science editing, 13-15. lipnja 2014. godine.

Tajnik društva dr. Počanić upoznao je nazočne s prijavama kolega za učlanjenje u društvo. Nakon izlaganja svih prijava i njihove analize svi su prihvaćeni u članstvo: dr. Višnja Tokić Pivac, dr. Jelena Đurić, dr. Mislav Lozo, dr. Ivana Mikulić, dr. Velimir Pivac, dr. Marina Jurić Paić, dr. Anteo Bradarić, dr. Tatjana Jurkin Vnučec, dr. Ivan Zeljković, dr. Karlo Filipović, dr. Marko Mornar-Jelavić. Svi kolege koji su proslijedili e-mailom svoju aplikaciju dobit će obavijestim e-mailom, a doc. Vuković je zamoljen da kolege iz Splita obavijesti i obveže na slanje e-mail adrese tajniku.

Sastanak je završio u 19,30 sati.

Voditelj zapisnika:

Dr. Darko Počanić
Tajnik HKD