Cardiologia Croatica. 2014;9(7-8):281-324.

CC2014_7-8Četvrti dvobroj časopisa Cardiologia Croatica za 2014. godinu izašao je na 44 stranice. Časopis od ovog broja ima suizdavača – renomiranu tvrtku Medicinska naklada, pa su stoga vidljive i manje promjene u dizajnu. Dvobroj započinje s preglednim člankom o značaju primjene modernih metoda informatičke tehnologije u produkciji časopisa.

U nastavku pročitajte izvorni znanstveni članak hrvatskom iskustvu s primjenom balona obloženih lijekovima u postupku perkutane koronarne intervencije. Slijedi stručni članak o poremećaju funkcije miokarda u teškoj sepsi i septičkom šoku te prikaz uspješnog slučaja reparacije mitralnoga zaliska u aktivnom endokarditisu. Slijede dva stručna članka o kožnim nuspojavama lijekova iz skupine blokatora kalcijskih kanala (diltiazem, amlodipin). Dvobroj završava sponzoriranim člankom o djelotvornosti rosuvastatina.

Pozivamo članove Hrvatskog kardiološkog društva da ažuriraju svoje podatke za pretplatu na časopis – molimo poslati aktualnu poštansku adresu na adresu elektroničke pošte kardio@kardio.hr na koju zaprimamo i buduće članke.

Urednički odbor Cardiologia Croatica

Naslovnica / Cover.
Cardiol Croat. 2014;9(7-8):281.

Sadržaj / Table of Contents.
Cardiol Croat. 2014;9(7-8):282.

Mario Ivanuša.
Cardiologia Croatica i primjena naprednih informatičkih tehnologija.
Cardiologia Croatica and the Application of Advanced Information Technology in Publishing.
Cardiol Croat. 2014;9(7-8):283-288.
http://dx.doi.org/10.15836/ccar.2014.283

Đeiti Prvulović, Vjekoslav Tomulić, Maja Strozzi, Lovel Giunio, Jozica Šikić, Boris Starčević, Ivo Vuković.
Perkutana koronarna intervencija balonom obloženim lijekom: hrvatsko iskustvo.
Percutaneous Coronary Interventions with Drug-eluting Balloons: Croatian Experience.
Cardiol Croat. 2014;9(7-8):289-298.
http://dx.doi.org/10.15836/ccar.2014.289

Domagoj Mosler, Ivica Premužić Meštrović, Gordana Cavrić, Darko Počanić.
Poremećaj funkcije miokarda u teškoj sepsi i septičkom šoku.
Myocardial Function Depression in Severe Sepsis and Septic Shock.
Cardiol Croat. 2014;9(7-8):299-305.
http://dx.doi.org/10.15836/ccar.2014.299

Gokhan Arslan, Ibrahim Alp, Murat Ugur, Alper Ucak, Ahmet Turan Yilmaz.
Drugačija reparacija mitralnoga zaliska u aktivnom endokarditisu i dugoročno praćenje pomoću transezofagealne ehokardiografije.
“Hinge” Mitral Valve Repair for Active Valve Endocarditis and Long-term Follow-up Transesophageal Echocardiography Study.
Cardiol Croat. 2014;9(7-8):306-309.
http://dx.doi.org/10.15836/ccar.2014.306

Saida Rezaković, Lidija Počanić.
Fotodistribuirana hiperpigmentacija uzrokovana diltiazemom.
Photodistributed Hyperpigmentation Induced by Diltiazem.
Cardiol Croat. 2014;9(7-8):310-313.
http://dx.doi.org/10.15836/ccar.2014.310

Saida Rezaković, Lidija Počanić.
Kožne nuspojave povezane s primjenom amlodipina.
Cutaneous Adverse Drug Reactions Induced by Amlodipine.
Cardiol Croat. 2014;9(7-8):314-317.
http://dx.doi.org/10.15836/ccar.2014.314

Sanja Brus, Breda Barbič-Žagar.
Klinički dokazi djelotvornosti Krkinog rosuvastatina u liječenju hiperlipidemije s fokusom na dodatnim jačinama doza.
Clinical Evidence of the Efficacy of Krka’s Rosuvastatin in the Treatment of Hyperlipidemia with Focus on Additional Dosage Strengths.
Cardiol Croat. 2014;9(7-8):320-323.
http://dx.doi.org/10.15836/ccar.2014.320