Cardiologia Croatica. 2014;9(11-12):521-580.

CC2014_11-12Zadnji dvobroj časopisa Cardiologia Croatica za 2014. godinu izašao je na 60 stranica. Pored manjih promjena u dizajnu od ovog broja primjenjujemo napredne informatičke tehnologije koje karakteriziraju suvremene kardiološke časopise – DOI oznake svih članka i svih referenci, QR kodove i dr. Časopis od ovog broja možete pogledati u uobičajenom obliku pdf, a uskoro će engleski tekst svih članaka biti dostupan i u oblicima xml i html.

Dvobroj započinje s uvodnikom o stanju ehokardiografije u Republici Hrvatskoj, nakon kojeg slijedi pregledni članak iz serije Almanah 2014. o kardiovaskularnoj slikovnoj dijagnostici. Nakon uvodnika o stanju zatajivanja srca u Republici Hrvatskoj, slijedi još jedan pregledni članak iz serije Almanah 2014. o kardiomiopatijama. Oba članka preuzeta su iz britanskog časopisa Heart, a dobivena su aktivnostima Mreže urednika nacionalnih kardiovaskularnih časopisa koju je organiziralo Europsko kardiološko društvo. Objava novih preglednih članaka nastavlja se i u idućim brojevima. Slijede članak o učestalosti čimbenika kardiovaskularnog rizika u učesnika javnozdravstvene akcije povodom Svjetskog dana srca 2014. u Zagrebu te potom članak o kardiovaskularnim rizicima bolesnika s psorijazom. Potom pročitajte prikaz knjige o zatajivanju srca renomiranog izdavača Oxford University Press, a dvobroj završava sponzoriranim člankom o djelotvornosti i sigurnosti antihipertenzivnih lijekova koji djeluju na RAAS.

Pozivamo članove Hrvatskog kardiološkog društva da ažuriraju svoje podatke za pretplatu na časopis – molimo poslati aktualnu poštansku adresu na adresu elektroničke pošte kardio@kardio.hr  na koju zaprimamo i buduće članke.

Urednički odbor Cardiologia Croatica

Naslovnica / Cover.
Cardiol Croat. 2014;9(11-12):521.

Sadržaj / Table of Contents.
Cardiol Croat. 2014;9(11-12):522.

Jadranka Šeparović Hanževački.
Ehokardiografija danas – hrvatski izazovi.
Echocardiography Today – Croatian Challenges.
Cardiol Croat. 2014;9(11-12):523-526.
http://dx.doi.org/10.15836/ccar.2014.523 xml

Satoshi Nakatani.
Almanah 2014.: kardiovaskularna slikovna dijagnostika.
Almanac 2014: Cardiovascular Imaging.
Cardiol Croat. 2014;9(11-12):528-538.
http://dx.doi.org/10.15836/ccar.2014.528 xml

Jana Ljubas Maček.
Zatajivanje srca u Hrvatskoj.
Heart failure in Croatia.
Cardiol Croat. 2014;9(11-12):539-542.
http://dx.doi.org/10.15836/ccar.2014.539 xml

Oliver P Guttmann, Saidi A Mohiddin, Perry M Elliott.
Almanah 2014.: kardiomiopatije.
Almanac 2014: Cardiomyopathies.
Cardiol Croat. 2014;9(11-12):543-557.
http://dx.doi.org/10.15836/ccar.2014.543 xml

Goran Krstačić, Mario Ivanuša, Vedrana Škerk.
Učestalost čimbenika kardiovaskularnog rizika u sudionika javnozdravstvene akcije povodom Svjetskog dana srca 2014. u Zagrebu.
Prevalence of Cardiovascular Risk Factors in the Participants of the Public Health Initiative on the Occasion of the 2014 World Heart Day in Zagreb.
Cardiol Croat. 2014;9(11-12):558-562.
http://dx.doi.org/10.15836/ccar.2014.558 xml

Saida Rezaković, Mima Georgieva, Lidija Počanić.
Psorijaza, kardiovaskularni rizik i antihipertenzivni lijekovi.
Psoriasis, Cardiovascular Risk, and Antihypertensive Drugs.
Cardiol Croat. 2014;9(11-12):563-568.
http://dx.doi.org/10.15836/ccar.2014.563 xml

Mario Ivanuša.
Prikaz knjige: Gardner RS, McDonagh TA, Walker NL. “Oxford Specialts Handbooks in Cardiology. Heart Failure.”
Book review: Gardner RS, McDonagh TA, Walker NL. “Oxford Specialts Handbooks in Cardiology. Heart Failure.”
Cardiol Croat. 2014;9(11-12):569.
http://dx.doi.org/10.15836/ccar.2014.569 xml

Janez Kopač, Mateja Grošelj, Breda Barbič-Žagar.
Doprinos Krkinih lijekova koji djeluju na renin-angiotenzin-aldosteronski sustav u liječenju arterijske hipertenzije: 25 godina kliničkog iskustva.
Contribution of Krka’s RAAS-acting Medicines in the Treatment of Hypertension: 25 Years of Clinical Experience.
Cardiol Croat. 2014;9(11-12):570-577.
http://dx.doi.org/10.15836/ccar.2014.570 xml