Ehokardiografija danas – hrvatski izazovi

Cardiol Croat. 2014;9(11-12):523-526.

Napredak ehokardiografskih metoda i cjeloku­pnoga oslikavanja srca omogućio nam je mnogo bolje, brže i racionalnije dijagnosticiranje, zbrinja­vanje i liječenje kardioloških bolesnika. Gotovo je nemoguće kompleksnost ove pretrage sagledati u postojećim normativima koji datiraju iz 1992. god. i od tada nisu dopunjeni niti s jednim postupkom i metodom, iako su se u međuvremenu preporuke i pravila struke vezane za ehokardiografiju u cije­losti višestruko izmijenili, a razvile su se i posve nove moderne metode…

Opširnije: http://dx.doi.org/10.15836/ccar.2014.523