Radna skupina mladih kardiologa – obavijest o stipendiji za registraciju na ESC kongresu 2015.

rs-mladih-kardiologaEuropsko kardiološko društvo (ESC) u suradnji s Radnom skupinom mladih kardiologa Hrvatskoga kardiološkog društva omogućilo je opciju besplatne registracije za ESC kongres koji će se održati u Londonu od 29. kolovoza do 2. rujna 2015. godine.

Za 25 mjesta predviđenih za potrebe HKD-a mogu konkurirati članovi društva mlađi od 36 godina (iznimno i stariji od 36, uz preduvjet da se radi o specijalizantima ili subspecijalizantima) koji imaju otvoren/ažuriran “My ESC” profil. U slučaju većeg broja zainteresiranih, prednost će imati liječnici koji aktivno sudjeluju na kongresu te oni koji do sada nisu sudjelovali ni na jednom ESC kongresu. Napominjemo da troškovi puta i smještaja nisu uključeni u stipendiju! Rok za prijavu s priloženim ESC identifikacijskim brojem i skeniranim osobnim dokumentom (osobna iskaznica ili putovnica) je 28. ožujka 2015. godine, putem elektronske pošte, na adresu crocot@kardio.hr