Cardiologia Croatica. 2015;10(1-2):1-52.

CC2015_1-2Prvi dvobroj časopisa Cardiologia Croatica u 2015. godini izašao je na 52 stranice. Dvobroj započinje uvodnikom o problemima zbrinjavanja prirođenih srčanih grešaka odraslih u Hrvatskoj. Slijedi pregledni članak preuzet iz britanskog časopisa Heart koji sažima važne članke o prirođenim srčanim grešakama u odrasloj dobi u razdoblju od 2012. do 2014. godine. Treći prilog je prikaz slučaja kojim je skrenuta pozornost na povezanost trombofilije s akutnim bolestima srca i krvnih žila. U nastavku pročitajte pregledni članak o ambulantnoj kardiovaskularnoj rehabilitaciji u Hrvatskoj. Dvobroj završava sponzoriranim člankom o terapijskom pristupu kroničnom zatajivanju srca.

Pozivamo članove Hrvatskog kardiološkog društva da ažuriraju svoje podatke za pretplatu na časopis – molimo poslati aktualnu poštansku adresu na adresu elektroničke pošte kardio@kardio.hr na koju zaprimamo i buduće članke.

Urednički odbor Cardiologia Croatica

Cardiol Croat. 2015;10(1-2):1-52.

Naslovnica / Cover.
Cardiol Croat. 2015;10(1-2):1.

Sadržaj / Table of Contents.
Cardiol Croat. 2015;10(1-2):2.

Maja Strozzi, Margarita Brida, Darko Anić.
Problemi liječenja prirođenih srčanih grešaka odraslih u Hrvatskoj: organizacija u tercijarnom centru i prikaz tri slučaja.
Adult Congenital Heart Disease Treatment Problems in Croatia: Organization in a Tertiary Center and Report of Three Cases.
Cardiol Croat. 2015;10(1-2):3-10.
http://dx.doi.org/10.15836/ccar.2015.3 xml

Peter C Kahr, Gerhard-Paul Diller.
Almanah 2014.: prirođene srčane greške.
Almanac 2014: Congenital Heart Disease.
Cardiol Croat. 2015;10(1-2):11-22.
http://dx.doi.org/10.15836/ccar.2015.11 xml

Jasna Cmrečnjak, Marin Kursar.
Trombofilija i druga stanja povezana s akutnim oblicima srčanožilnih bolesti.
Thrombophilia and Other Conditions Associated with Acute Forms of Cardiovascular Disease.
Cardiol Croat. 2015;10(1-2):23-27.
http://dx.doi.org/10.15836/ccar.2015.23 xml

Mario Ivanuša, Kristina Narančić Skorić, Srećka Glavaš Vražić, Dubravka Kruhek Leontić, Marija Heinrich, Lidija Mažuran Brkljačić, Gabrijela Ćurić, Goran Krstačić.
Ambulantna kardiovaskularna rehabilitacija u Hrvatskoj.
Outpatient Cardiovascular Rehabilitation in Croatia.
Cardiol Croat. 2015;10(1-2):28-42.
http://dx.doi.org/10.15836/ccar.2015.28 xml

Upute autorima / Guidelines for Authors.
Cardiol Croat. 2015;10(1-2):44-44.

Jozica Šikić.
Kronično zatajivanje srca – terapijski pristup.
Chronic Heart failure – Therapeutic Approaches.
Cardiol Croat. 2015;10(1-2):46-50.
http://dx.doi.org/10.15836/ccar.2015.46 xml