Cardiologia Croatica. 2015;10(5-6):109-161. | kardio.hr

Cardiologia Croatica. 2015;10(5-6):109-161.

Cardiologia Croatica. 2015 5-6Časopis Cardiologia Croatica krajem svibnja 2015. godine obilježio je 10 godina izlaženja. Novi dvobroj na 56 stranica donosi niz zanimljivih članaka. U mrežnom izdanju dostupno je i džepno izdanje ESC Smjernica za liječenje bolesti srčanih zalistaka, što je po prvi puta da su smjernice objavljene u Cardiologia Croatica. Nakon uvodnika o proteklih 10 godina rada donosimo almanah o globalnom zdravlju. Slijedi uvodnik Radne skupine za bolesti srčanih zalistaka koji govori o liječenju bolesti aortnog zalistka u Hrvatskoj tijekom 2014. godine nakon kojeg pročitajte zanimljiv alamanah o istoj skupini bolesti. Oba spomenuta alamanaha preuzeta su iz britanskog časopisa Heart. O iskustvima u torakalnom endovaskularnom postupku postavljanja aortnog-stent grafta u KBC Zagreb pročitajte u idućem članku, nakon kojeg slijedi prikaz primjene ivabradina u liječenju zatajivanja srca. Kao i inače, broj završava sponzoriranim člankom koji ima temu o značenju sartana u kardiovaskularnoj prevenciji.
Pozivamo članove Hrvatskog kardiološkog društva da ažuriraju svoje podatke za pretplatu na časopis – molimo poslati aktualnu poštansku adresu na adresu kardio@kardio.hr na koju zaprimamo i buduće članke.

Urednički odbor Cardiologia Croatica

Cardiol Croat. 2015;10(5-6):109-161.

Naslovnica. / Cover.
Cardiol Croat. 2015;10(5-6):109.

Sadržaj. / Table of Contents.
Cardiol Croat. 2015;10(5-6):110.

Mario Ivanuša.
Od nacionalnog glasila do međunarodnoga kardiološkog časopisa.
From National Bulletin to International Cardiologic Journal
.
Cardiol Croat. 2015;10(5-6):111-112.
http://dx.doi.org/10.15836/ccar.2015.111 xml

Bruno R Nascimento, Luisa C C Brant, Diego N Moraes, Antonio L P Ribeiro.
Almanah 2014.: globalno zdravlje i kardiovaskularne bolesti.
Almanac 2014: Global Health and Cardiovascular Disease
.
Cardiol Croat. 2015;10(5-6):113-125.
http://dx.doi.org/10.15836/ccar.2015.113 xml

Jure Mirat, Igor Alfirević, Stjepan Barišin, Robert Bernat, Bojan Biočina, Vedran Ćorić, Igor Medved, Krunoslav Šego, Daniel Unić, Jakov Vojković.
Bolesti aortnog zalistka u Hrvatskoj u 2014. godini i njihovo liječenje.
Aortic Valve Diseases in Croatia in 2014 and Their Treatment.

Cardiol Croat. 2015;10(5-6):126-128.
http://dx.doi.org/10.15836/ccar.2015.126 xml

Catherine M. Otto.
Almanah 2014.: bolesti aortnog zalistka.
Almanac 2014: Aortic Valve Disease
.
Cardiol Croat. 2015;10(5-6):129-140.
http://dx.doi.org/10.15836/ccar.2015.129 xml

Maja Strozzi.
Torakalni endovaskularni postupak postavljanja aortnog stent-grafta u Kliničkom bolničkom centru Zagreb: deset godina od prve intervencije, problemi i rezultati.
Thoracic EndoVascular Aortic Repair in the University Hospital Centre Zagreb: Ten Years since the First Intervention, Problems and Results
.
Cardiol Croat. 2015;10(5-6):141-147.
http://dx.doi.org/10.15836/ccar.2015.141 xml

Goran Krstačić.
Ivabradin u liječenju zatajivanja srca.
Ivabradine in Heart Failure Treatment
.
Cardiol Croat. 2015;10(5-6):148-154.
http://dx.doi.org/10.15836/ccar.2015.148 xml

STRANICA SPONZORA / SPONSOR’S PAGE

Ljiljana Banfić.
Značenje sartana u kardiovaskularnoj prevenciji.
The Role of Sartans in Cardiovascular Prevention
.
Cardiol Croat. 2015;10(5-6):157-161.
http://dx.doi.org/10.15836/ccar.2015.157 xml

Samo u mrežnom izdanju / Web-only

[ESC Pocket Guidelines: Guidelines on the Management of Valvular Heart Disease (Version 2012)]. Mirat J, Šeparović Hanževački J, Galić E, Rešković Lukšić V, editors. Zagreb (Croatia): Croatian Cardiac Society. Cardiol Croat. 2015;10(5-6):e1-e43. Croatian.
http://dx.doi.org/10.15836/ccar.2015.e1 (website resolution; 1,4 MB)
(print resolution; 16 MB)