Zapisnik sa sjednice Upravnog odbora Hrvatskog kardiološkog društva 22. 4. 2015.

Sjednica Upravnog odbora (UO) Hrvatskog kardiološkog društva (HKD) održana 22. 4. 2015. godine u 17 sati u Dvorani za sastanke Dekanata Medicinskog fakulteta u Zagrebu.

Nazočni:

 1. Akademik Davor Miličić, predsjednik
 2. Doc. dr. sc. Diana Delić Brkljačić, dopredsjednica
 3. Doc. dr. sc. Duška Glavaš
 4. Prof. dr. sc. Maja Strozzi
 5. Prof. dr. sc. Luka Zaputović
 6. Doc dr. sc. Goran Krstačić
 7. Doc. dr. sc. Mario Ivanuša
 8. Prof. dr. sc. Viktor Peršić
 9. Dr. Darko Počanić, tajnik

Unaprijed su se ispričali da su spriječeni doći:

 1. Doc. dr. sc. Jozica Šikić
 2. Doc. dr. sc. Eduard Margetić

Na sastanku je potvrđen Dnevni red:

 1. Izvještaj s Izborne Skupštine HKD održane 19. 12. 2014. godine
 2. Stručne i znanstvene aktivnosti u proteklom i nastupajućem razdoblju
 3. Utvrđivanje predsjednika radnih skupina društva
 4. Različito

 

Ad 1. Prodiskutirana je izborna skupština koja je održana tijekom Božićnog domjenka u prostorijama Hrvatske kuće srca. Tajnik dr. Počanić je podsjetio na izglasane promjene Statuta prema kojem je mandat svim izabranim dužnosnicima HKD od sada četiri godine, da će se izborne skupštine održavati svake četiri godine te da je potreban broj članova društva da bi se ostvario kvorum promijenjen i iznosi sada pedeset aktivnih članova.

Akademik Miličić je odabrao doc. dr. sc. Eduarda Margetića da nastavi obnašati dužnost rizničara i dr. Darka Počanića da nastavi obnašati dužnost tajnika HKD.

 

Ad 2. Akademik Miličić je podsjetio nazočne o važnijim stručnim aktivnostima u proteklom i predstojećem razdoblju.

6.-9.11.2014. održan je nacionalni kongres HKD, koji je bio na svjetskoj razini s brojnim gostima predavačima iz Europe i svijeta. Na svečanom otvaranju koje je organizirano u Hrvatskom narodnom kazalištu bio je nazočan i držao govor i doajen svjetske kardiologije, prof. Eugene Braunwald. Brojni stručni i znanstveni skupovi obilježili su i ovaj kongres.

U siječnju 2015. je održan uspješni tečaj liječenja prirođenih srčanih bolesti u odraslih, na KBC-u Zagreb pod organizacijskim vodstvom prof. M. Strozzi.

Tijekom veljače 2015. je održan sastanak Congress Programme Commitee-a ESC u Sophie Antipolisu, redoviti sastanak tijela ESC-a koji priprema svaki godišnji kongres ESC-a.

8-12.2. je održan Cardiology Update simpozij u Davosu, gdje je akademik Miličić imao dva pozvana predavanja.
Prof. Hrvoje Pintarić, Dr Đeiti Prvulović i Dr Mladen Jukić aktivno su sudjelovali na “Interventional Cardiology 2015: 30th Annual International Symposium“ održanom od 1-6. ožujka 2015. u Snowmass Village, USA.

13-15.3. održan je Kongres Nastavnika obiteljske medicine u Zagrebu, gdje je akademik Miličić kao predstavnik HKD imao pozvana predavanja.

19.3. je održan sastanak kardiologa i liječnika obiteljske medicine u Hrvatskoj kući srca na temu: Atrijska fibrilacija, neosvješteni rizik, gdje su kao predavači uz akademika Miličića nastupali i prof. Jelaković, doc. Puljević

23.3. akademik Miličić je na poziv kardiologa iz dvije kardiološke klinike u Trstu: Ospetale Maggiore i Ospetale Cattinara boravio i razgovarao o mogućnostima suradnje ove dvije klinike s kardiološkim klinikama u Hrvatskoj.

27.3. je održan 16. hrvatski simpozij o aritmijama i elektrostimulaciji srca u hotelu Westin u Zagrebu, gdje su iznošene najnovije spoznaje o aritmijama, liječenju ali i iskustvima kardiologa aritmologa, uz brojne hrvatske predavače sudjelovali su i predavači iz inozemstva: L. Geller, C. Sticherling i B. Schumacher.

30.3. održan je sastanak Advisory Board-a za analizu napretka u liječenju i prevenciji moždanog udara u atrijskoj fibrilaciji (SPAF)

8. i 9.4. je bio organiziran sastanak Congress Programme Meeting u Nici, gdje se usuglase i odrede svi sažeci koji će biti predstavljeni na godišnjem ESC kongresu u Londonu, gdje je akademik Miličić bio u svojstvu stalnog člana Board-a. Zbog štrajka zrakoplovnog osoblja, sudionici su došli u znatno manjem broju tako da su ostali morali praktički neprekidno raditi 48 sati kako bi se složili i odredili svi sažeci za nastupajući kongres.

16.4. je bio organiziran Kongres obiteljske medicine u Dubrovniku, gdje je akademik Miličić imao pozvana predavanja.

17-18.4. organizirana je 5. SPAF akademija u Zadru, sastanak gdje se izmjenjuju informacije o novim terapijskim mogućnostima sprečavanja moždanog udara u atrijskoj fibrilaciji ali se izmjenjuju i vrijedna iskustva kardiologa u liječenju s novim oralnim antikoagulancijama.

Zatim je akademik Miličić upoznao članove UO HKD s obiljem aktivnosti koje slijede u narednom razdoblju:

14-15.5. je kongres o prevenciji u kardiologiji – Europrevent u Nici

19-22.5. u Parizu će biti organiziran EuroPCR kongres o intervencijskoj kardiologiji

22-24.5. bit će organiziran poslijediplomski tečaj I. kategorije o liječenju hipertenzije u Zagrebu, u organizaciji prof. Jelakovića

23-26.5. je kongres o zatajivanju srca – Heart Failure Congress u Sevilli

28-31.5. bit će organiziran tradicionalni simpozij CroEcho u Opatiji, u organizaciji Radne skupine za ehokardiografiju i slikovne metode u kardiologiji

3-6.6. bit će organiziran Alpe Adria kardiološki kongres na Bledu te je akademik Miličić opetovano apelirao na brojne mlađe kolege da participiraju u ovom regionalnom kongresu

9.6. je Prekongresni satelitski simpozij (prije Europskog kongresa hipertenzije u Zagrebu) s inozenim sudjelovanjem u organizaciji prof. Jelakovića i Hrvatskog društva za hipertenziju

10.6. u Rijeci u Sveučilišnom kampusu akademik Rukavina će organizirati pod pokroviteljstvom HAZU sastanak na temu matematičkih modela u medicini, gdje prof. Zaputović ima pozvano predavanje

12.6. će u SB Magdalena biti organiziran jednodnevni stručni sastanak na temu liječenja koronarne bolesti srca.

12-15.6. u Milanu će biti 25. Europski kongres o hipertenziji

18-20.6. u Zagrebu će bitiorganiziran Hrvatski kongres o aterosklerozi

22-25.6. u Milanu će biti organiziran Europski kongres o elektrostimulaciji i aritmijama – Europace

29.8.-3.9. bit će Europski kardiološki kongres u Londonu

6.-9.9. u Nici će biti kongres Computers in Cardiology

Dr Mladen Jukić imat će pozvano predavanje na 7th Annual International Congress of Cardiology 2015 koji će se održati u 4. do 6. prosinca u Shanghai, Kina.

 

Ad 3. Akademik Miličić je u nastavku podsjetio na obavezu imenovanja predsjednika Radnih skupina Hrvatskog kardiološkog društva.

Akademik Miličić upoznao je nazočne s aktivnostima osnivanja Zavoda za valvularne i kongenitalne bolesti srca na KBC Zagreb te predložio da se, obzirom na vrlo specifičnu problematiku, osnuje Radna skupina za prirođene bolesti srca u odraslih, a za predsjednicu predložio prof. dr. sc. Maju Strozzi.

Također je temeljem prakse iz Europskog kardiološkog društva podržana inicijativa osnivanja Radne skupine mladih kardiologa u dobi do 35 godina, za koju je predložen dr. Željko Baričević, budući je već uspješno organizirao dva sastanka mladih kardiologa i pokrenuo cijelu inicijativu.
Za predsjednike radnih skupina nadalje su predloženi i izabrani:

 1. Radna skupina za zatajivanje srca: Doc. dr. sc. Duška Glavaš
 2. Radna skupina za akutni koronarni sindrom: Doc. dr. sc. Zdravko Babić
 3. Radna skupina za aritmije i elektrostimulaciju srca: Doc. dr. sc. Šime Manola
 4. Radna skupina ehokardiografiju i ostale slikovne metode u kadiologiji: Prof. dr. sc. Jadranka Šeparović Hanževački
 5. Radna skupina za e-kardiologiju: Doc. dr. sc. Goran Krstačić
 6. Radna skupina za invazivnu i interventnu kardiologiju: Doc. dr. sc. Eduard Margetić
 7. Radna skupina za kliničku kardiovaskularnu farmakologiju: Doc. dr. sc. Aleksandar Knežević
 8. Radna skupina za prevenciju i rehabilitaciju u kardiologiji: Doc. dr. sc. Viktor Prešić
 9. Radna skupina za valvulne bolesti: Doc. dr. sc. Jozica Šikić
 10. Radna skupina za kardiologiju rada i sporta: Prof. dr. sc. Hrvoje Pintarić
 11. Radna skupina za angiologiju i periferne vaskularne bolesti: Prof. dr. sc. Ljiljana Banfić
 12. Radna skupina za hipertenziju: Prof. dr. sc. Bojan Jelaković
 13. Radna skupina za prirođene bolesti srca u odraslih: Prof. dr. sc. Maja Strozzi
 14. Radna skupina za mlade kardiologe: Dr. Željko Baričević

Svi prijedlozi jednoglasno su prihvaćeni.

Akademik Miličić podsjetio je na potrebu održavanja sastanaka podružnica i sprovođenja izbora predsjednika podružnica.

 

Ad 4. Profesor Zaputović upoznao je nazočne s inicijativom da se u Rijeci osnuje Hrvatski registar za endovaskularno liječenje bolesnika, budući su u posljednje vrijeme izvršene brojne intervenciju u KBC-u Rijeka EVAR-om TEVAR-om i TAVI-jem. Zamisao je da registar bude razvijen i online, tako da svi kardiolozi iz Hrvatske mogu unositi svoje bolesnike. Za nositelja aktivnosti predložio je dr. Vjekoslava Tomulića koji je bio angažiran i u izvođenju intervencija. Nakon kraće rasprave zaključeno je da se registar vodi unutar Radne skupine za intervencijsku kardiologiju i aktivnost je podržana.

Prof. Zaputović je u nastavku upoznao nazočne s organiziranjem poslijediplomskog stručnog studija u okviru specijalizacije iz kardiologije na Mediinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci, čime je omogućena teorijska edukacija specijalizanata koja je propisana zakonom. Medicinski fakultet u Rijeci dobio je i pet dopusnica za održavanje poslijediplomske nastave, a jedna od njih je i ona iz kardiologije. Prof. Zaputović je također upoznao nazočne s reformom Medicinskog fakulteta u Rijeci, kojom su izdvojene djelatnosti stručnih studija na Fakultet zdravstvenih studija iz Medicinskog fakulteta. Također se na Medicinskom fakultetu u Rijeci priprema i uvođenje studija na engleskom jeziku.

Akademik Miličić je upoznao nazočne s molbom Predsjednice društva kardioloških medicinskih sestara Ane Ljubas za pomoć Hrvatskog kardiološkog društva u organiziranju predstojećeg Europskog kongresa medicinskih sestara u kardiologiji koji će se održati 15.-16.6. u Dubrovniku. Jednoglasno je odlučeno da se izađe u susret zamolbi.

Doc. Ivanuša je izvijestio o aktivnostima koje se poduzimaju da se časopis Cardiologia Croatica indeksira u međunarodnim indeksnim sustavima, uvođenjem jedinstvenog koda DOI za sve do sada objavljene članke. Također je podsjetio da je promijenjan platforma web portala društva, koja je sada preglednija i brža, a time i dostupnija korisnicima.

Doc. Krstačić i doc. Ivanuša upoznali su nazočne s problemima s kojima se svakodnevno susreću prilikom organizacije ambulantne medicinske rehabilitacije u Poliklinici Srčana. Naime, prema pravilnicima HZZO-a ne postoji specifična kardiološka rehabilitacija, tako da se često dolazi do apsurdnih situacija u kojima bi fizijatar trebao očitati ergometriju ili holterski zapis. Prof. Peršić je podsjetio da se s istim problemom i njegova ustanova suočava već desetljećima i prikazao aktivnosti koje su poduzimane na tom polju. Jednoglasno je prihvaćeno da doc. Krstačić i prof. Peršić zajednički pokušaju o problemu upoznati nadležne u HZZO-u i Ministarstvu zdravlja, uz punu podršku struke – Hrvatskog kardiološkog društva.

Prof. Strozzi je upoznala nazočne s osnivanjem Zavoda za valvularne i kongenitalne bolesti srca na Klinici za bolesti srca i krvnih žila, KBC Zagreb. Osnovana je i stalna ambulanta i stručni tim koji će se baviti navedenom problematikom. Predložila je da društvo podrži aplikaciju Zavoda za Referentni centar za prirođene bolesti srca u odraslih, što je jednoglasno prihvaćeno.

Tajnik društva dr. Počanić upoznao je nazočne s prijavama kolega za učlanjenje u društvo. Nakon izlaganja svih prijava i njihove analize u članstvo su prihvaćeni: dr. Dora Fabijanović, dr. Damira Pevec Matić, dr. Ivan Rosović, dr. Viktor Ivaniš, dr. Saša Mikuličić, dr. Maja Peršić Margić, dr. Tamara Hlača Caput, dr. Koraljka Benko, dr. Ivana Smoljan, dr. Saša Matulić, dr. Ana Antonić, dr. Kristina Uglešić, dr. David Židan, dr. Edvin Avdović, dr. Luka Bastiančić, dr. Ivana Grgić, dr. Rina Dalmatin, dr. Maja Vunić, dr. Marija Tomac Stojmenović, dr. Iva Škopac, dr. Goran Milašin, dr. Dejan Došen, dr. Marijan Pašalić, dr. Denis Došen. Predsjednik HKD akademik Miličić ujedno i Pročelnik Klinike za bolesti srca i krvnih žila nije prihvatio kandidaturu dr. Ante Bosnića za člana HKD tako da je njegova aplikacija riješena negativno. Svi ostali kolege koji su proslijedili e-mailom svoju aplikaciju dobiti će obavijestim e-mailom, a ostali su zamoljeni da pošalju e-mail adrese tajniku.

Sastanak je završio u 19,30 sati.

Voditelj zapisnika:
Dr. Darko Počanić
Tajnik HKD