N/p Izvješće o radu HKD-Podružnica Rijeka od 2013. do 2015. godine | kardio.hr

Izvješće o radu HKD-Podružnica Rijeka od 2013. do 2015. godine

Hrvatsko kardiološko društvo
Podružnica Rijeka

N/p
Hrvatsko kardiološko društvo
Predsjednik
akademik Davor Miličid,
Tajnik
Darko Počanid, dr. med.

 

Predmet: izvješće o aktivnostima dosadašnjeg predsjedništva Podružnice Rijeka, razdoblje 2013. – 2015.

 

Poštovani, na kraju našeg mandata vođenja Podružnice Rijeka Hrvatskog kardiološkog društva, dostavljamo kratki sažetak aktivnosti.

Područja djelovanja:

 • redovito održavanje mjesečnih stručnih sastanaka
 • ukupno, 33 redovita / mjesečna stručna skupa – za sve smo sastanke izvršili prijavu, prikupilipotpise prisutnih i osigurali besplatno bodovanje od strane Hrvatske liječničke komore
 • redovito obilježavanje manifestacija „Svjetski dan srca” na lokalnoj razini
 • međunarodni projekti od interesa za regiju
 • kongresi i simpoziji
 • promocija kardiovaskularnog zdravlja
 • edukacija
 • širenje mreže suradnih zdravstvenih ustanova
 • jedinice lokalne uprave i samouprave
 • mediji

Prema područjima:

Manifestacije „Svjetski dan srca”

2013.

 • vježbanje na otvorenom: Rijeka, Opatija
 • akcija „Zdravi kolač za zdravo srce” pod vodstvom chefa Andreja Barbieria
 • predavanja „Zrnca znanja za zdravlje”: Rijeka, Opatija, Pula
 • utrka uz sudjelovanje ministra znanosti, obrazovanja i športa

2014.

 • vježbanje na otvorenom u Rijeci
 • vožnja brodom za građanstvo do Opatije
 • pješačenje Opatijom
 • akcija „Zdravi kolač za zdravo srce” uz suradnju Milenij hotela Opatija
 • predavanja „Zrnca znanja za zdravlje”: Rijeka, Opatija, Pula
 • centralna manifestacija uz glazbeni program, Opatija

2015.

 • predavanja „Zrnca znanja za zdravlje”: Rijeka, Opatija
 • javno mjerenje krvnog tlaka i šedera u krvi
 • savjetovanje za građanstvo o arterijskoj hipertenziji, Rijeka (subota)
 • biciklistička utrka Opatija – predvodio bolesnik s transplantiranim srcem

Međunarodni projekti

 •  „Love Your Heart” – Motovun 17.06.2014., stručni sastanak s 3 predavanja i promocija EU projekta prevencije kardiovaskularnih bolesti (nosioci OB Pula, Istarska županija, Republika Italija, Republika Albanija) za medije

Međunarodni skupovi

 • EuSEM – European Societi for Emergency Medicine Refresher Course 4 and Medical School University of Rijeka, Rijeka, 28. – 31.05.2015., ehokardiografske radionice
 • Međunarodni studentski kongres „Klinička prehrana i dijetoterapija“, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Rijeka 2013.
 • Međunarodni studentski kongres „Klinička prehrana i dijetoterapija“, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Rijeka 2014.
 • Međunarodni studentski kongres „Klinička prehrana i dijetoterapija“, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Rijeka 2015.

HAZU – zajednička organizacija nacionalnog znanstvenog skupa

 • 26.09.2014.: Simpozij „Nova dostignuda i izazovi kardiovaskularne medicine”

Organizacija drugih nacionalnih skupova: SPAF akademija, Opatija 2015.

 • u organizaciji i pod vodstvom Podružnice, 10.05.2015.

Tečaj „Napredne ehokardiografske tehnike”

 • u suradnji s Thalassotherapijom Opatija i Radnom skupinom za ehokardiografiju i slikovne metode prikaza HKD-a, Hotel Admiral, Opatija, 15.11.2014.

Regionalni ehokardografski tečaj

 • u suradnji s Radnom skupinom za ehokardiografiju i slikovne metode prikaza HKD-a, organiziran jednodnevni tečaj „Ehokardiografija valvularnih bolesti srca”, 15.11.2015.

Sveučilište u Rijeci – zajednička organizacija

 • Sveučilište za tredu dob – Tečaj „Nutricionizam i klinička prehrana u prevenciji bolesti i
  unaprijeđenju zdravlja“,4 cjelovečernja ciklusa, ožujak 2014.

Kontinuirana promocija kardiovaskularnog zdravlja kroz – unaprijeđivanje suradnje i širenje partnera u javnozdravstvenim akcijama:

 • Grad Rijeka, Grad Opatija, Županija primorsko-goranska, Istarska županija
 • Nastavni zavod za javno zdravstvo Županije primorsko-goranske
 • KBC Rijeka, Thalassotherapija Opatija, Dom zdravlja Primorsko-goranske županije
 • Hrvatsko društvo obiteljske medicine i KOHOM – podružnice Rijeka
 • Hrvatsko društvo za kliničko-laboratorijsku dijagnostiku i medicinsku biokemiju – Podružnica Rijeka
 • Hrvatsko društvo za hitnu medicinu – Podružnica Rijeka
 • Hrvatsko društvo za debljinu
 • Hrvatsko društvo za endokrinologiju i bolesti metabolizma
 • Hrvatsko nefrološko društvo
 • Hrvatski liječnički zbor
 • Novi list – prilozi u redovnim izdanima znanstveno-popularizacijski tekstovi u redovitom prilogu „Živjeti zdravo”
 • Radio Rijeka, Primorski radio
 • Kanal Ri

Kao voditeljima ustrojstvene jedinice nacionalnog stručnog društva koje nas kontinuirano zadužuje iznimnim dosezima i visokim kriterijima, bila nam je posebna čast djelovanjem na regionalnoj razinipokušati dati osoban obol i radom iskazati punu podršku naporima nacionalnog vodstva.

Uz zahvalu na podršci i pomodi,
S poštovanjem,

U Rijeci, 22.studenog 2015.

 

Dosadašnji tajnik Podružnice:
Vjekoslav Tomulid, dr. med.

Dosadašnji predsjednik Podružnice:
izv. prof. dr. sc. Alen Ružid, dr. med.