Cardiologia Croatica. 2015;10(11-12):261-296. | kardio.hr

Cardiologia Croatica. 2015;10(11-12):261-296.

Cardiologia Croatica 2015 11-12Zadnji dvobroj časopisa Cardiologia Croatica za 2015. godinu na 36 stranica donosi pet zanimljivih članaka. Prvi članak donosi program praćenja kvalitete liječenja bolesnika s akutnim koronarnim sindromom u Zapadnoj Slavoniji. Slijedi članak o reakcijama preosjetljivosti na jodne kontrastne medije, nakon kojeg je detaljno izvješće s obilježavanja Svjetskog dana srca 2015. godine u Zagrebu. Dvobroj završava s dva članka kojih su tema lijekovi koji djeluju na renin-angiotenzinski sustav. Prvi govori o nuspojavama te skupine lijekova (angioedemu), a drugi članak ima za temu značaj valsartana u liječenju hipertoničara s erektilnom disfunkcijom.

Pozivamo članove Hrvatskog kardiološkog društva da ažuriraju svoje podatke za pretplatu na časopis – molimo poslati aktualnu poštansku adresu na adresu elektroničke pošte kardio@kardio.hr na koju zaprimamo i buduće članke.

Urednički odbor Cardiologia Croatica

Cardiol Croat. 2015;10(11-12):261-296.

Naslovnica / Cover.
Cardiol Croat. 2015;10(11-12):261.

Sadržaj / Table of Contents.
Cardiol Croat. 2015;10(11-12):262.

Đeiti Prvulović
Razvoj programa praćenja kvalitete liječenja bolesnika s akutnim koronarnim sindromom u zapadnoj Slavoniji.
Developing a Treatment Quality Monitoring Program for Patients with Acute Coronary Syndrome in Western Slavonia.
Cardiol Croat. 2015;10(11-12):263-268.
http://dx.doi.org/10.15836/ccar2015.263 xml

Prilog 1. Protokol za objedinjeni hitni bolnički prijam.
Cardiol Croat. 2015;10(11-12):263e1.

Prilog 2. Protokol za objedinjeni hitni bolnički prijam, prilozi.
Cardiol Croat. 2015;10(11-12):263e2.

Prilog 3. Obrazac za praćenje vremenskih okvira pravodobne reperfuzije.
Cardiol Croat. 2015;10(11-12):263e3.

Prilog 4. Akutni infarkt miokarda s ST elevacijom – izbor reperfuzijske terapije za bolnicu bez mogućnosti liječenja postupkom perkutane koronarne intervencije.
Cardiol Croat. 2015;10(11-12):263e4.

Prilog 5. Protokol za bolesnike sa akutnim koronarnim sindromom bez ST elevacije.
Cardiol Croat. 2015;10(11-12):263e5.

Željko Plazonić, Tanja Batinac, Marija Bukvić
Reakcije preosjetljivosti na jodne kontrastne medije.
Hypersensitivity Reactions to Iodinated Contrast Media.
Cardiol Croat. 2015;10(11-12):269-273.
http://dx.doi.org/10.15836/ccar2015.269 xml

Mario Ivanuša, Vedrana Škerk, Marija Heinrich, Nada Hrstić, Goran Krstačić, Ivana Portolan Pajić
Quo vadis, prevencija kroničnih nezaraznih bolesti? Novi primjer iz Zagreba.
Prevention of Chronic Non-Communicable Diseases: Quo Vadis? A New Example from Zagreb.
Cardiol Croat. 2015;10(11-12):274-282.
http://dx.doi.org/10.15836/ccar2015.274 xml

Tanja Batinac, Željko Plazonić, Marija Bukvić
Angioedem uzrokovan lijekovima koji djeluju na angiotenzinski sustav.
Angioedema Caused by Agents Acting on the Angiotensin System.
Cardiol Croat. 2015;10(11-12):283-287.
http://dx.doi.org/10.15836/ccar2015.283 xml

STRANICA SPONZORA / SPONSOR’S PAGE

Zdravko Babić
Važnost valsartana u liječenju hipertoničara s erektilnom disfunkcijom.
The Importance of Valsartan in the Treatment of Hypertonic Patients with Erectile Dysfunction.
Cardiol Croat. 2015;10(11-12):290-294.
http://dx.doi.org/10.15836/ccar2015.290 xml