Plakat “Život nakon kardiološkog incidenta”

Na sastanku HKD u Hrvatskoj kući srca dana 13. travnja 2016. godine prikazan je plakat “Život nakon kardiološkog incidenta”.

Plakat – pdf (3Mb)