Cardiologia Croatica. 2016;11(5-6):157-212. | kardio.hr

Cardiologia Croatica. 2016;11(5-6):157-212.

Treći dvobroj časopisa Cardiologia Croatica za 2016. godinu izašao je na 56 stranica. Broj donosi dva pregledna članka preuzeta iz britanskog časopisa Heart koja su dobivena razmjenom u Mreži urednika europskih nacionalnih kardioloških časopisa. Prvi članak govori o istraživanjima u području fibrilacije atrija i prethodi mu uvodnik Voditelja Radne skupine za aritmije i elektrostimulaciju srca HKD-a koji je fokusiran na stanje ablacije fibrilacije atrija u Hrvatskoj. Drugi članak ima za temu koronarnu bolest srca, a prethodni mu pregledni članak Voditelja Radne skupine za invazivnu i intervencijsku kardiologiju HKD-a o situaciji i izazovima u liječenju koronarne bolesti u Hrvatskoj. Dvobroj završava sponzoriranim stručnim radom o dobrobitima perindoprila u liječenju arterijske hipertenzije.

Pozivamo članove Hrvatskog kardiološkog društva da ažuriraju svoje podatke za pretplatu na časopis – molimo poslati aktualnu poštansku adresu na adresu elektroničke pošte kardio@kardio.hr na koju zaprimamo i buduće članke.

Urednički odbor Cardiologia Croatica

Cardiol Croat. 2016;11(5-6):157-212.

Naslovnica / Cover.
Cardiol Croat. 2016;11(5-6):157.

Sadržaj / Table of Contents.
Cardiol Croat. 2016;11(5-6):158.

Šime Manola, Nikola Pavlović.
Ablacija fibrilacije atrija u Republici Hrvatskoj.
Ablation of atrial fibrillation in the Republic of Croatia.
Cardiol Croat. 2016;11(5-6):159-161.
http://dx.doi.org/10.15836/ccar2016.159 xml

Muhammad Jawad-Ul-Qamar, Paulus Kirchhof.
Almanah 2015.: Istraživanja o fibrilaciji atrija u časopisu Heart.
Almanac 2015: atrial fibrillation research in Heart.
Cardiol Croat. 2016;11(5-6):162-175.
http://dx.doi.org/10.15836/ccar2016.162 xml

Eduard Margetić, Željko Baričević.
Koronarna bolest u Hrvatskoj – trenutačna situacija i budući izazovi.
Coronary Disease in Croatia – Current Situation and Future Challenges.
Cardiol Croat. 2016;11(5-6):176-186.
http://dx.doi.org/10.15836/ccar2016.176 xml

David M Shavelle.
Almanah 2015.: Koronarna bolest srca.
Almanac 2015: coronary artery disease.
Cardiol Croat. 2016;11(5-6):188-200.
http://dx.doi.org/10.15836/ccar2016.188 xml

STRANICA SPONZORA / SPONSOR’S PAGE

Alenka Kmecl, Breda Barbič-Žagar, Polona Knavs Vrhunec.
Postizanje ciljnih vrijednosti s perindoprilom: arterijska hipertenzija i dodatni učinci.
Reaching the targets with perindopril: hypertension and beyond.
Cardiol Croat. 2016;11(5-6):202-207.
http://dx.doi.org/10.15836/ccar2016.202 xml