Nova izdanja džepnih ESC smjernica prevedena od Udruženja kardiologa BiH

Na 7th International Congress of Association of Cardiologists and Angiologists of Bosnia and Herzegovina objavljeni su prijevodi džepnih ESC smjernica Europskog kardiološkog društva za zbrinjavanje:

  • hipertrofijske kardiomiopatije
  • ventrikulske aritmije i prevencije iznenadne srčane smrti
  • akutnog infarkta miokarda bez elevacije ST-segmenta
  • plućne embolije
  • aortnih bolesti
  • infekcijskog endokarditisa

Smjernice su dostupne na: http://www.ukbih.com/index.php/bs/smjernice