Cardiologia Croatica. 2016;11(7):213-304. | kardio.hr

Cardiologia Croatica. 2016;11(7):213-304.

CC2016_7

Prvi ljetni broj časopisa Cardiologia Croatica za 2016. godinu izašao je na 92 stranice. Sastoji se od četiri pregledna članka iz serije The Year in Cardiology 2015 preuzetih iz vodećeg europskog kardiološkog časopisa European Heart Journal, koja su dobivena aktivnostima Mreže urednika europskih nacionalnih kardioloških časopisa uz još sedam različitih priloga.

Srpanjski broj započinje uvodnikom Radne skupine za kliničku kardiovaskularnu farmakologiju HKD-a nakon kojeg slijedi pregledni rad o stanju na području prevencije kardiovaskularnih bolesti. Slijedi uvodnik RS za ehokardiografiju i slikovne metode u kardiologiji HKD-a i u nastavku pregledni članak o novostima na polju slikovnih prikaza te kratak prikaz nedavno objavljenog priručnika The EACVI Echo Handbook. Stanje na području aritmija i uređaja za elektroterapiju u Hrvatskoj donosi uvodnik RS za aritmije i elektrostimulaciju HKD-a, nakon čega pročitajte pregledni članak o istoj temi. Zadnji uvodnik o stanju u području zatajivanja srca napisala je odgovarajuća RS HKD-a, nakon kojeg je slijedi pregledni članak s istom temom. Pred kraj broja donosimo pregledni članak o kardiovaskularnoj sigurnosti oralnih antidijabetika i sponzorirani stručni rad o dobrobitima visokih doza statina.

Pozivamo članove Hrvatskog kardiološkog društva da ažuriraju svoje podatke za pretplatu na časopis – molimo poslati aktualnu poštansku adresu na adresu elektroničke pošte kardio@kardio.hr na koju zaprimamo i buduće članke.

Urednički odbor Cardiologia Croatica

Cardiol Croat. 2016;11(7):213-304.

Naslovnica / Cover.
Cardiol Croat. 2016;11(7):213.

Sadržaj / Table of Contents.
Cardiol Croat. 2016;11(7):214.

Aleksandar Knežević.
Prevencija kardiovaskularnih bolesti u 2015. godini.
Prevention of Cardiovascular Diseases in 2015.
Cardiol Croat. 2016;11(7):215-217.
http://dx.doi.org/10.15836/ccar2016.215 xml

M. John Chapman, Stefan Blankenberg, Ulf Landmesser.
Godina 2015. u kardiologiji: prevencija.
The year in cardiology 2015: prevention.
Cardiol Croat. 2016;11(7):218-233.
http://dx.doi.org/10.15836/ccar2016.218 xml

Vlatka Rešković Lukšić, Jadranka Šeparović Hanževački.
Radna skupina za ehokardiografiju i slikovne metode u kardiologiji Hrvatskoga kardiološkog društva u 2015. godini.
Working Group on Echocardiography and Cardiac Imaging Modalities of the Croatian Cardiac Society in 2015.
Cardiol Croat. 2016;11(7):234-236.
http://dx.doi.org/10.15836/ccar2016.234 xml

Oliver Gaemperli, Victoria Delgado, Gilbert Habib, Philipp A. Kaufmann, Jeroen J. Bax.
Godina 2015. u kardiologiji: slikovni prikazi.
The year in cardiology 2015: imaging.
Cardiol Croat. 2016;11(7):238-251.
http://dx.doi.org/10.15836/ccar2016.238 xml

Mario Ivanuša.
The EACVI Echo Handbook – ilustrirani podsjetnik za interniste i kardiologe.
The EACVI Echo Handbook – an illustrated field guide for internists and cardiologists.
Cardiol Croat. 2016;11(7):252.
http://dx.doi.org/10.15836/ccar2016.252 xml

Hrvoje Vražić, Sandro Brusich, Šime Manola.
Aritmije i uređaji za elektroterapiju u 2015. godini: kratak osvrt na stanje u Republici Hrvatskoj.
Arrhythmias and Electric Stimulation Therapy Devices in 2015: A Brief Overview of the Situation in the Republic of Croatia.
Cardiol Croat. 2016;11(7):253-257.
http://dx.doi.org/10.15836/ccar2016.253 xml

Jan Steffel, Pierre Jais, Gerhard Hindricks.
Godina 2015. u kardiologiji: aritmije i elektroničke naprave.
The year in cardiology 2015: arrhythmias and device therapy.
Cardiol Croat. 2016;11(7):259-268.
http://dx.doi.org/10.15836/ccar2016.259 xml

Duška Glavaš.
Zatajivanje srca u 2015. i 2016. godini.
Heart Failure in 2015/2016.
Cardiol Croat. 2016;11(7):269-275.
http://dx.doi.org/10.15836/ccar2016.269 xml

Michel Komajda, Frank Ruschitzka.
Godina 2015. u kardiologiji: srčano zatajivanje.
The year in cardiology 2015: heart failure.
Cardiol Croat. 2016;11(7):277-284.
http://dx.doi.org/10.15836/ccar2016.277 xml

Luka Zaputović, Željka Rubeša Miculinić, Sanja Matijević Rončević, David Gobić, Teodora Zaninović Jurjević.
Kardiovaskularna sigurnost oralnih antidijabetika.
Cardiovascular Safety of Oral Antidiabetic Drugs.
Cardiol Croat. 2016;11(7):285-294.
http://dx.doi.org/10.15836/ccar2016.285 xml

 

STRANICA SPONZORA / SPONSOR’S PAGE

Jasna Čerkez Habek.
Odustajemo li prelako od adekvatnih doza statina?
Are we giving up on adequate statin doses too easily?
Cardiol Croat. 2016;11(7):296-299.
http://dx.doi.org/10.15836/ccar2016.296 xml