Cardiologia Croatica. 2016;11(8):305-348. | kardio.hr

Cardiologia Croatica. 2016;11(8):305-348.

Drugi ljetni broj časopisa Cardiologia Croatica za 2016. godinu izašao je na 44 stranice. Sastoji se od četiri članka, a započinje preglednim radom Radne skupine za akutni koronarni sindrom HKD-a koji donosi stanje liječenja akutnog koronarnog sindroma u Republici Hrvatskoj, kao i novi postupnik za liječenje. Slijedi uvodnik RS za angiologiju i periferne vaskularne bolesti HKD-a o stanju dijagnostike i liječenja iz područja periferne cirkulacije. U trećem, preglednom, članku pročitajte o sposobnosti kardiovaskularnih bolesnika za upravljanje motornim vozilima. Broj završava preglednim radom o inhibitorima PCSK9 – novoj skupini lijekova koja se koristi u liječenju dislipidemija.

Pozivamo članove Hrvatskog kardiološkog društva da ažuriraju svoje podatke za pretplatu na časopis – molimo poslati aktualnu poštansku adresu na adresu elektroničke pošte kardio@kardio.hr na koju zaprimamo i buduće članke.

Urednički odbor Cardiologia Croatica

Cardiol Croat. 2016;11(8):305-348.

Naslovnica / Cover.
Cardiol Croat. 2016;11(8):305.

Sadržaj / Table of Contents.
Cardiol Croat. 2016;11(8):306.

Zdravko Babić, Marin Pavlov.
Akutni koronarni sindrom u Republici Hrvatskoj.
Acute Coronary Syndrome in Croatia.
Cardiol Croat. 2016;11(8):307-313.
http://dx.doi.org/10.15836/ccar2016.307 xml
.      Prilog 1. Postupnik dijagnostike i liječenja akutnog infarkta miokarda.
.      Cardiol Croat. 2016;11(8):307e1.
.      http://www.kardio.hr/pdf/Postupnik_za_web.pdf

Ljiljana Banfić.
Kardiologija 2015.: periferna cirkulacija.
Cardiology 2015: Peripheral Circulation.
Cardiol Croat. 2016;11(8):314-318.
http://dx.doi.org/10.15836/ccar2016.314 xml

Vjeran Nikolić Heitzler.
Sposobnost upravljanja motornim vozilima u bolesnika s kardiovaskularnim bolestima.
Driving Ability in Patients with Cardiovascular Diseases.
Cardiol Croat. 2016;11(8):319-329.
http://dx.doi.org/10.15836/ccar2016.319 xml

Sanja Matijević Rončević, David Gobić, Teodora Zaninović Jurjević, Željka Rubeša Miculinić, Luka Zaputović.
Nedostatci sadašnjeg snizivanja LDL kolesterola i uloga inhibitora PCSK9.
Disadvantages of Current LDL-cholesterol Lowering and the Role of PCSK9 Inhibitors.
Cardiol Croat. 2016;11(8):330-342.
http://dx.doi.org/10.15836/ccar2016.330 xml