http://w" /> Čuvari srca – E-tečajevi Hrvatskog kardiološkog društva | kardio.hr

Čuvari srca – E-tečajevi Hrvatskog kardiološkog društva

Kao dio nacionalnog projekta “Čuvari srca” na istoimenom portalu (http://www.cuvarisrca.hr) dostupni su e-tečajevi Hrvatskog kardiološkog društva. 

Prvi tečaj je iz područja dislipidemija:

  • D. Miličić. Smjernice za liječenje dislipidemije.
  • Ž. Reiner, I. Pećin. Osvrt na porodičnu hiperkolesterolemiju.
  • D. Delić Brkljačić. Dislipidemije u kliničkoj praksi.
  • G. Krstačić. Bolesnici na KV rehabilitaciji.
  • D. Miličić. Zaključak i nove terapijske mogućnosti.

Pristup na tečaj uz registraciju na http://edu.cuvarisrca.hr

Tečajevi su bodovani od HLK

ccuvari-srca-program