Zapisnik sa sjednice Upravnog odbora Hrvatskog kardiološkog društva 5. 7. 2016.

Sjednica Upravnog odbora (UO) Hrvatskog kardiološkog društva (HKD) održana je 5. srpnja 2016. godine u 17 sati u Dvorani za sastanke Klinike za bolesti srca i krvnih žila Kliničkog bolničkog centra u Zagrebu.

Nazočni:

 1. Akademik Davor Miličić, predsjednik
 2. Prof. dr. Diana Delić Brkljačić, dopredsjednica
 3. Doc. dr. Duška Glavaš
 4. Prof. dr. Luka Zaputović
 5. Prof. dr. Goran Krstačić
 6. Prof. dr. Viktor Peršić
 7. Doc. dr. Mario Ivanuša
 8. Doc. dr. Jozica Šikić
 9. Doc. dr. Eduard Margetić, rizničar
 10. Dr. Darko Počanić, tajnik

Na sastanku je prihvaćen Dnevni red koji je predložio predsjednik:

 1. Izvješće predsjednika o aktivnostima HKD-a za razdoblje siječanj – srpanj 2016.
 2. Izvješće tajnika i prijedlozi za prijam novih članova
 3. Zahtjev Dr. Ostričkog vezanog za pitanja o provođenju specijalističkog staža iz Kardiologije u ŽB Čakovec
 4. Rasprava o sudjelovanju na kongresu ESC-a u Rimu: Croatian Session
 5. Rasprava o kongresu HKD-a u Zagrebu, 3. do 6. studenoga 2016.
 6. CRO-VALVE i ostale aktivnosti do konca 2016.
 7. Razno

Ad 1. Prodiskutirane su aktivnosti HKD-a u razdoblju od siječnja do srpnja 2016. godine.

Siječanj – akademik Miličić je izvijestio o sastanku u Hrvatskoj kući srca povodom edukacijskog projekta „Čuvari srca“. Radi se o prvoj elektroničkoj edukacijskoj platformi u hrvatskoj medicini s ciljem edukacije liječnika obiteljske medicine i specijalista kardiologa i srodnih struka, ali također i laika (s posebno prilagođenim sadržajima) o odabranim kardiološkim temama: akutnom koronarnom sindromu, fibrilaciji atrija, arterijskoj hipertenziji, dislipidemijama te zatajivanju srca. Projekt je u organizaciji Zaklade «Hrvatska kuća srca» uz stručno pokroviteljstvo Hrvatskoga kardiološkog društva. Projektu su pridruženi i Hrvatsko društvo za arterijsku hipertenziju, Hrvatsko društvo za aterosklerozu, Hrvatska udruga kardioloških medicinskih sestara. Projekt ima visoko pokroviteljstvo predsjednice Republike Hrvatske gđe Kolinde Grabar Kitarović, Ministarstva zdravlja te Poglavarstva Grada Zagreba. «Hrvatska kuća srca» potpisala je u ugovor s Hrvatskom liječničkom komorom, koja je visoko ocijenila ponuđene edukacijske sadržaje i dodijelila im primjeren broj bodova potrebnih za obnavljanje liječničke licencije. Svi zainteresirani mogu se upoznati s Projektom na njegovoj web stranici, koja je dostupna i putem web-portala Hrvatskoga kardiološkog društva odnosno Zaklade «Hrvatska kuća srca.» Projekt je prikazan i promoviran i na Hrvatskoj televiziji u veljači 2016. godine, a potom i na Hrvatskom radiju.

Veljača – akademik Miličić je bio pozvani predavač na skupu Cardioevent-a u Firenci, gdje je glavna tema bila personalizirana kardiologija.

Ožujak – akademik Miličić je izvijestio o sudjelovanju na sastanku istraživača kliničke studije PARAGON HEART FAILURE u Madridu, koja uspoređivati učinke lijeka LCZ696 (Entresto) u usporedbi s enalaprilom u bolesnika sa zatajivanjem srca uz očuvanju sistoličku funkciju. U studiju je uključeno nekoliko hrvatskih centara, a Klinika na Rebru vodeća je u svijetu po broju uključenih pacijenata, što je bilo posebno komentirano i istaknuto na sastanku.

10. do 12. ožujka – doc. Margetić je izvijestio o održanom simpoziju CROINTERVENT, koji se održavao u Zagrebu. Kako je prethodni simpozij bio prije tri godine, odlučeno je da se ubuduće skup održava svake dvije godine (parne). Na skupu je bilo više od 260 sudionika, 12 inozemnih predavača i po prvi put je inozemni intervencijski kardiolog je sudjelovao u izvođenju intervencija koje su se prenosile uživo. Predavači su bili iz SAD, Njemačke, Velike Britanije te Italije i ostalih zemalja u našem okružju. Naglasak je simpozija bio na praktičnom dijelu, pa je organizirano šest intervencijskih zahvata koji su se prenosili uživo, a bilo su uključeno više intervencijskih centara Nisu bile uključene dugotrajne intervencije poput CTO i TAVI zbog vremenskih ograničenja simpozija. Zbog velikog interesa za tzv. intervencije «DEB only» odlučeno je da će se u listopadu organizirati tematski sastanak Radne skupine na istu temu. Skup je imao vrlo dobru posjećenost i dobar odjek u domaćim i međunarodnim krugovima.

18. do 20. ožujka – akademik Miličić je sudjelovao u sastanku nukleusa RS za koronarnu patolofiziologiju i mikrocirkulaciju ESC-a, gdje je sudjelovao u pisanju Position Paper-a na temu: Obesity and Coronary Artery Disease.

31. ožujka – 2. travnja – akademik Miličić je bio pozvani predavač na Njemačkom kardiološkom kongresu u Manheim-u gdje je i predsjedavao na European Session u okviru ceremonije otvaranja Kongresa zajedno s predsjednikom ESC-a Faustom Pintom.

Travanj – 7. travnja – akademik Miličić i doc. Krstačić su sudjelovali na sastanku Congress Programme Commitee ESC-a, na kojem se finalizirao program nadolazećeg kongresa ESC-a u Rimu. Na Kongresu ESC-a u Rimu Hrvatsko kardiološko društvo dobilo je dvije samostalne sekcije (CRO-Session), obje na temu novih smjernica ESC-a: Smjernica za Akutni koronarni sindrom iz 2016. godine te Smjernica za dijagnostiku i liječenje dislipidemija koje će se po prvi put predstaviti upravo na Kongresu u Rimu. Akademik Miličić kao koordinator CRO Session nastojao je što ravnomjernije uključiti članove našega Društva, vodeći računa o znanstveno-stručnoj pozicioniranosti potencijalnih sudionika kao i zastupljenosti hrvatskih regija.

8. travnja – akademik Miličić je bio pozvani predavač na međunarodnom kardiološkom kongresu u Beogradu na «Cardios» posvećenom zatajivanju srca

9. travnja – akademik Miličić je sudjelovao u Konferenciji o tjelesnoj aktivnosti i zdravlju koje je organiziralo Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet uz brojne druge institucije iz domene javnog zdravstva. Uz akademika Miličića koji je održao uvodno predavanje, na skupu su sudjelovali i prof. Peršić i doc. Babić.

10. travnja – akademik Miličić je bio pozvan u London na sastanak EUROASPIRE V – europske studije praćenja kardiovaskularnih rizika i terapije u okviru tzv. sekundarne prevencije koronarne bolesti. Ondje ga je predstavljao dr. sc. Jure Samardžić, koji je dao veliki doprinos provedbi netom završene studije EUROASPIRE IV.

15. do 17. travnja – akademik Miličić je bio pozvan kao gost i pozvani predavač na skup u La Corunu gdje je održan simpozij povodom 25. obljetnice transplantacije srca. Centar u La Coruni je vodeći u Španjolskoj i jedan od vodećih u Europi u transplantaciji srca. Na skupu je gostovalo više voditelja transplantacijskih kardioloških programa iz centara u Europi i SAD-u.

21. do 22. travnja – akademik Miličić je bio pozvani predavač i član znanstvenog odbora na Alpe-Adria kongresu u Beču, koji je bio bogat odličnim stručnim temama, ali uz relativno malo sudionika. Iz Hrvatske su aktivno sudjelovali dr. sc. Jure Samardžić, dr. Vlatka Rešković Lukšić, dr. Jana Ljubas, dr. Hrvoje Jurin te dr. Dora Fabijanović koja je i nagrađena za jedan od najboljih postera.

23. do 24. travnja – Servier je održao Master Class u Trakošćanu s temama iz arterijske hipertenzije i kardiovaskularne prevencije i terapije, na kojemu se okupilo više članova HKD-a.

27. travnja – akademik Miličić, kao član Steering Committee i nacionalni koordinator za multicentričnu studiju ATP-PCI je izvijestio o posjeti prof. Ferrarija predsjednika Steering Commitee i vodećega istraživača u Studiji. Cilj je bio motivirati hrvatske centre da u kratkom preostalom vremenu ispune deklarirane kvote uključenih pacijenata, što su potom uspješno i učinile.

29. do 30. travnja – održan je simpozij CRO RHYTHM – u Opatiji, pod predsijedanjem doc. Š. Manole, predsjednika Radne skupine za aritmije i elektrostimulaciju HDK-a. Sudjelovalo je više domaćih i inozemnim predavača, skupu je nazočilo 350 sudionika, teme su bile odlično obrađene i vrlo aktualne, pa skup zaslužuje svaku pohvalu.

Svibanj – 5. do 7. svibnja – akademik Miličić je izvijestio kako je otkazan kongres Europrevent u Istanbulu zbog malog broja prijavljenih sudionika i rizičnosti lokacije, pa je dio programa Kongresa, s naglaskom na objavu novih Smjernica za kardiovaskularnu prevenciju, uvršten je u Kongres Heart Failure Association koji je održan u svibnju u Firenci.

6. do 7. svibnja – održan je sastanak Hrvatskog društva za hipertenziju i RS za hipertenziju HKD-a u Zagrebu, u organizaciji prof. Jelakovića, gdje su kao pozvani predavači sudjelovali akademik Miličić, doc. Delić Brkljačić, doc. Ivanuša, doc. Babić, doc. Vrsalović, doc. Čikeš, dr. Vrkić Kirhmajer, dr. Počanić.

13. do 15. svibnja – akademik Miličić je izvijestio o svojem pozvanom predavanju na simpoziju Dijabetološki dani održanom u Dubrovniku

13. do 15. svibnja – akademik Miličić je izvijestio o međunarodnom Kardiološkom skupu skupu u Rimu u organizaciji tvrtke TEVA, gdje su uz naše kardiologe sudjelovali i gosti više europskih zemalja. Skup je prikazao aktualnosti iz praktički svih dijelova kardiologije i niti u jednome dijelu nije imao komercijalan karakter.

13. do 16. svibnja – doc. Krstačić je izvijestio o svojem sudjelovanju na kongresu Computers in Cardiology u Vancouveru, gdje je dobio prvu nagradu: Thanks for your hearts, u obliku umjetničkog djela umjetnice iz Barcelone.

17. do 20. svibnja – doc. Margetić je izvijestio o skupu PCR održanom u Parizu. Radna skupina za invazivnu i intervencijsku kardiologiju Hrvatskoga kardiološkog društva aktivno je sudjelovala u programu Kongresa zajedničkim nastupom s kolegama iz Poljske u sesiji pod nazivom „Croatia and Poland share their most educational cases:high-risk left main PCI in acute myocardial infarction and cardiogenic shock“. Sesija je bila organizirana u formatu „kako liječiti“ na temelju prikaza slučaja iz kliničke prakse. Jedan od predsjedavajućih i moderatora sesije bio je doc. Eduard Margetić, a hrvatski tim uključivao je i dr. Željka Baričevića (KBC Zagreb) koji je prikazao slučaj upotrebe VA-ECMO-a u akutnom infarktu miokarda te dr. Vjekoslava Tomulića (KBC Rijeka) u ulozi stručnjaka-komentatora obaju slučajeva.

21. do 24. svibnja – akademik Miličić je izvijestio o skupu Heart Failure u Firenci, gdje je uz njegova četiri pozvana predavanja bilo i dosta prezentacija radova iz naših ustanova – KBC Zagreb, KB Sveti Duh, KB Merkur, KBC Split. Doc. Glavaš je izvijestila o sudjelovanju na sastanku Radne skupine za registre iz područja zatajivanja srca, gdje se otvorila mogućnost nove suradnje i drugih centara iz Hrvatske, posebice u radu EU registra bolesnika sa zatajivanjem srca (Heart Failure Long-Term registry). Suradnja se može ostvariti kratkim dopisom prof. Miličiću ili doc. Glavaš, koji potom upućuju zamolbu Europskom društvu za zatajivanje srca (podskupina EORP).

Akademik Miličić je nakon istaknute kandidature i prethodno provedenih izbora, potvrđen na Skupštini Kongresa za novoizabranog člana Upravnog odbora (Board) Heart Failure Associaction.

26. do 27. svibnja – akademik Miličić je izvijestio o sudjelovanju u radu Kardiološkog kongresa Bosne i Hercegovine u Mostaru, gdje su uz njega kao pozvani predavači bili i doc. Krstačić, doc. Ivanuša, prof. Šeparović Hanževački i magistra sestrinstva Ljubas. Kongres je bio dobro posjećen i naši su predavači dali zapažen doprinos Kongresu.

Lipanj – 2. do 4. lipnja – akademik Miličić je bio pozvani predavač na kongresu Talijanskog kardiološkog društva (ANMCO) u Riminiju, gdje je uz pozvano predavanje održano u u sklopu svečanosti otvaranja Kongresazajedno s prof. F. Pintom, predsjednikom ESC-a i prof. M. Pfefferom s Harvardskog sveučilišta.

4. do 7. lipnja – prof. Vincelj je pismeno izvijestio o svom aktivnom sudjelovanju na World Congress of Cardiology 2016. u Mexico Cityju, gdje su prezentirali dva rada prof. Vincelj i dr. S. Jakšić Jurinjak. Na ovom kongresu bila su dva rada iz Hrvatske. Sažetci su objavljeni u časopisu Global Heart (Vol 11/2S/2016).

4. do 7. lipnja – doc. Krstačić je izvijestio o svojem sudjelovanju na kongresu EUROPACE – CARDIOSTIM u Nici, gdje je sudjelovao kao član Board-a EHRA-e. Predsjedao je sesijom koja je potom proglašena najboljom na Kongresu, a tema sesije je bila „E-health Applications in Cardiology“.

10. lipnja – akademik Miličić je izvijestio o sastanku Podružnice Sjeverozapadna Hrvatska HKD-a, koji se održao u dvorcu Gjalski u Zaboku. Na sastanku koji je bio posvećen mreži zbrinjavanja akutnog koronarnog sindroma uz akademika Miličića predavanja je imao i doc. Babić. Sastanku je predsjedala dr. Ksenija Pešek, predsjednica Podružnice HKD-a za Sjeverozapadnu Hrvatsku.

16. do 18. lipnja – doc. Krstačić je izvijestio o sudjelovanju u sastanku Leadership and Managment in Cardiology koji se održao u Beču, gdje je predsjedao e-sesijom.

17. do 18. lipnja – prof. Zaputović je izvijestio o održavanju poslijediplomskog tečaja o fibrilaciji atrija koji se održao pod pokroviteljstvom Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu, u organizaciji prof. Fabijanića. Predavači su bili uz prof. Fabijanića, prof. Duplančića, prof. Rumboldta i kolege iz drugih ustanova: doc. Vrsalović, dr. Anić, doc. Zekanović, dr. Brusich, dr. Čubranić.

Srpanj – 1. do 2. srpnja – prof. Peršić je izvijestio o radionici Pokretanje programa kardiološke rehabilitacije koja je održana u Opatiji, s preko stotinu sudionika, osim iz Hrvatske i iz Slovenije, Bosne i Hercegovine te Srbije. Akademik Miličić i prof. Fras (Ljubljana) su imali uvodna predavanja. Između ostaloga, na Skupu je istaknuto da u Hrvatskoj nedostaje centara za kardiovaskularnu rehabilitaciju, posebno na jugu i istoku, tako da je predloženo otvaranje centara u Dubrovniku i Osijeku.

Ad 2. Tajnik društva dr. Počanić je predstavio nove kandidate koji su aplicirali za prijam u Hrvatsko kardiološko društvo: dr. Alan Jelić, dr. Tea Blažević, dr. Marinko Žulj, dr. Danijela Olujić, dr. Nikola Kos, dr. Kristijan Đula, dr. Krešimir Kordić, dr. Kamal Al Rajab, dr. Ana Đuzel. Budući svi kandidati ispunjavaju uvjete za prijam, jednoglasno su prihvaćeni u članstvo HKD-a.

Dr. Počanić je opetovano apelirao da mu svi članovi društva dostave ispravne e-mail adrese radi lakše komunikacije, a doc. Ivanuša je inzistirao i na dostavi ispravnih poštanskih adresa radi slanja našega časopisa Cardiologia Croatica.

Ad 3. Dr. Ostrički iz ŽB Čakovec je uputio dopis HKD-u vezano za mogućnosti obavljanja dijela specijalizacije iz kardiologije u Županijskoj bolnici Čakovec, Nakon kraće rasprave akademik Miličić i prof. Zaputović su pojasnili da su kriteriji već usvojeni u Ministarstvu odnosno da je rješenje Ministarstva o duljini i opsegu specijalizantskog staža iz Kardiologije dostavljen svim bolnicama koje imaju kardiološke odjela. Imenovani su i glavni mentori i definirane sve pojedinosti, tako da izmjene do daljnjega nisu moguće.

Ad 4. Akademik Miličić je izvijestio o našem aktivnom sudjelovanju na ESC kongresu u Rimu, gdje je za HDK predviđena posebna sesija: «Croatian Session», zamišljena u dva dijela: 26. kolovoza i 29. kolovoza. Tema prvoga dijela bit će Smjernice za dijagnostiku i liječenje Akutnog koronarnog sindroma iz 2015. Nakon općenitog predstavljanja Smjernica, naši će se predavači specifično osvrnuti na probleme i realnost naše kliničke prakse, a potom će panelisti odgovarati na pitanja u okviru tzv. mini-kviza. Drugi dio CRO-Session održat će se 29. kolovoza s ciljem predstavljanja najnovijih Smjernica ESC-a o dijagnostici i liječenju dislipidemija, koje će ujedno i po prvi put biti objavljene na Kongresu u Rimu. O Smjernicama će se također govoriti u kontekstu hrvatske prakse. Program je zamišljen izrazito interaktivno, pa će svi sudionici imati priliku aktivno komunicirati i odgovarati na pitanja putem posebne aplikacije za Smart-phone.

Ad 5. Akademik Miličić je potom dao naglasak na predstojeći 11. kongres HKD-a koji će se održati 3. do 6. studenoga u Zagrebu, kao središnje i najvažnije događanje našega Društva. Zamolio je sve članove Upravnog odbora da potaknu svoje suradnike i ostale članove HKD-a da aktivno sudjeluju sa što više svojih originalnih priopćenja u vidu sažetaka. Web-stranica HKD-a je aktivirana i dostupna za informacije te za prijavu sažetaka.

Ad 6. Doc. Šikić je upoznala nazočne s pripremama simpozija CRO VALVE koji će biti održan u Zagrebu u hotelu Sheraton 2. i 3. prosinca 2016. a tema Simpozija bit će aortna stenoza. Uz naše nastupit će i pozvani predavači iz inozemstva – poznati stručnjaci za bolesti srčanih zalistaka.

Slijede su planirane stručne aktivnosti do kraja godine:

7. do 9. srpnja – akademik Miličić je pozvan na kongres Frontiers in CardioVascular Biology ESC-a u Firenci, a u isto vrijeme i na sastanak Nukleusa Radne skupine za koronarnu patofiziologiju i mikrocirkulaciju ESC-a. Akademik Miličić nakon provedenih izbora izabran je u Nukleus spomenute Radne skupine, ali se morao zahvaliti na članstvu, budući da nije dozvoljeno biti u dva «Board»-a ESC-a istodobno, a nedavno je izabran u Board Heart Failure Association. Međutim odlučeno je da se ipak pridruži radu Nukleusa Radne skupine kao član «ex officio».

15. do 18. rujna – prof. Zaputović je izvijestio o nadolazećem Kongresu Hrvatskoga farmakološkog društva u Splitu s brojnim pozvanim predavačima.

15. rujna – akademik Miličić je obavijestio da Radna skupina za valvularne bolesti organizira sastanak u Hrvatskoj kući srca na temu Valvularne bolesti srca i antikoagulantna terapija.

15. do 17. rujna – akademik Miličić je podsjetio na međunarodnu Lipidološku školu u Dubrovniku u okviru Interuniverzitetskog centra, na kojoj sudjeluje kao gostujući profesor

22. do 25. rujna – prof Zaputović je podsjetio na Internistički kongres u Opatiji koji redovito ima blok kardioloških tema i na kojemu kao pozvani predavači sudjeluje nekolicina naših vodećih kardiologa.

29. rujna – akademik Miličić je obavijestio nazočne da će se toga dana obilježavati Svjetski dan srca. Središnje događanje u Hrvatskoj predviđeno je na Trgu Bana Jelačića u Zagrebu, a zbivanja će se organizirati i u ostalim većih hrvatskim gradovima.

30. rujna – akademik Miličić je obavijestio o simpoziju Odbora za kardiovaskularne bolesti HAZU s temom zatajivanje srca. Simpozij će se održati u Ilirskoj dvorani na Gornjem gradu. Osim znanstvenoga dijela, na Simpoziju će se predstaviti grafička mapa našega poznatog slikara Matka Trebotića na temu Transplantacija srca i Umjetno srce, popraćena prigodnim tekstovima akademika Viktora Žmegača.

6. listopada – Radna skupina za akutni koronarni sindrom održat će jednodnevni stručni sastanak u Hrvatskoj kući srca

15. listopada – doc. Margetić je izvijestio o radionici posvećenoj primjeni DEB-a u intervencijskoj kardiologiji, gdje će sudjelovati i prof. Bonaventura iz Potsdama.

29. listopada do 2. studenoga – doc. Margetić najavljuje nastup Radne skupine za invazivnu i intervencijsku kardiologiju na najvećem svjetskom intervencijskom kongresu TCT 2016 u Washingtonu. Dogovoren je zajednički nastup s kolegama iz Austrije, Belgije, Slovačke i Švicarske u sesiji pod nazivom „Use of PCI techniques beyond DES: experiences from different countries“.

3. do 6. studenoga: 11. kongres Hrvatskoga kardiološkog društva s međunarodnim sudjelovanjem, Zagreb, Hotel Westin.

19. i 20. studenoga – doc. Krstačić je izvijestio o poslijediplomskom tečaju neurokardiologije u Osijeku.

Dogovoreno je jednoglasno da ovogodišnji Božićni domjenak u Hrvatskoj kući srca bude 16. prosinca te da se datum obznani što prije svima zainteresiranima, uključujući i sponzore, kako ne bi došlo do preklapanja.

Ad 7. Doc. Ivanuša je zamolio članove Upravnog odbora da apeliraju na suradnike da priloge za Cardiologia Croatica šalju što ranije, jer većina ih šalje u posljednji trenutak što predstavlja dodatan napor. Doc. Ivanuša je najavio i sljedeće tematske brojeve do kraja godine, a obavijestio je nazočne i o određenim problemima s članovima uredništva, koji svoje obaveze na shvaćaju dovoljno ozbiljno. Akademik Miličić je iznio inicijativu da se postupno uvede puna recenzija svih članaka čime će se steći uvjeti za bolje indeksiranje. Prof. Zaputović je istaknuo kako je časopis od minornog glasila postalo respektabilan i stručan časopis.

Doc. Margetić je upoznao nazočne s praksom HZZO-a da kažnjava liječnike obiteljske medicine a u nekim sredinama pokušava kažnjavati i kardiologe za propisivanje lijekova prema stručnim smjernicama, što ponekad nije istovjetno smjernicama HZZO-a. Kao primjer je naveo propisivanje klopidogrela temeljem Europskih i Hrvatskih smjernica za liječenje AKS, koje se razlikuju od HZZO-ovog odobravanja nadoknade cijene lijekova. Nakon konstruktivne rasprave zauzet je stav da svaki liječnik može propisivati lijekove temeljem prihvaćenih i odobrenih stručnih smjernica i da takvo propisivanje ne smije biti povod za sankcioniranje bilo ustanove bilo liječnika od strane HZZO-a, ali da se prilikom propisivanja lijekova koji su medicinski opravdani, ali ne stoje u Smjernicama HZZO-a, troškovi prebacuju na bolesnika te da mu to liječnik mora objasniti i naglasiti.

Akademik Miličić je upoznao nazočne s nekoliko recentnih važnih publikacija Hrvatskoga kardiološkog društva: a) netom završeni Vodič za dijagnostiku i liječenje porodične hiperkolesterolemije; b) Priručnik za propisivanje antikoagulantne terapije; c) Postupnik za dijagnostiku i liječenje akutnog koronarnog sindroma. Ove publikacije bit će široko dostupne našim kardiolozima i ostalim zainteresiranim liječnicima u tiskanom obliku te na web-portalu Hrvatskoga kardiološkog društva. Također je najavio skoro objavljivanje i Hrvatskih smjernica za liječenje duboke venske tromboze i plućne embolije koje će biti objavljene u tematskom broju časopisa Cardiologia Croatica. Uskoro izlazi i tematski broj Medix-a u vidu monografije o antiokagulantnoj terapiji. Radna skupina za ehokardiografiju najavila je izdavanje hrvatske verzije smjernica za ehokardiografiju. Hrvatsko kardiološko društvo službeno je prihvatilo («endorsed») najnovije Smjernice ESC-a za dijagnostiku i liječenje zatajivanja srca i buduće Smjernice ESC-a za dijagnostiku i liječenje dislipidemija.

Sastanak je završio u 19,30 sati.

Voditelj zapisnika:
Dr. Darko Počanić
Tajnik HKD