Nova podomena portala HKD – crovalv.kardio.hr

Radna skupina za bolesti srčanih zalistaka HKD-a napravila je novu podomenu kardio.hr portala.

Pogledajte sadržaje koje su pripremili na adresi: http://crovalv.kardio.hr.

crovalv-logo