Usporedba pokazatelja o vodećim javnozdravstvenim problemima u RH i EU

Izvor: HZJZ

Hrvatski zavod za javno zdravstvo izradio je publikaciju „Usporedba pokazatelja o vodećim javnozdravstvenim problemima u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji“.

Publikacija je zdravstvena razglednica Republike Hrvatske. Opisuje najvažnije značajke zdravstvenoga stanja i zdravstvene zaštite u našoj državi te ih uspoređuje s podacima iz drugih zemalja Europske unije. Zasniva se uglavnom na podatcima prikupljenima iz zdravstvenoga sustava koje prikuplja Hrvatski zavod za javno zdravstvo, ali su korišteni i drugi izvori.

Više informacija:

http://www.hzjz.hr/novosti/objavljena-publikacijausporedba-pokazatelja-o-vodecim-javnozdravstvenim-problemima-u-republici-hrvatskoj-i-europskoj-uniji/