Cardiologia Croatica. 2017;12(1-2):1-36.

CC2017_1-2Prvi dvobroj časopisa Cardiologia Croatica za 2017. godinu izašao je na 36 stranica. Broj započinje zanimljivim člankom o korisnosti anamneze i kliničkog pregleda. Potom slijede analiza rada hrvatskih invazivnih kardioloških laboratorija od 2010. do 2014. godine, članak o kardiotoksičnosti kao posljedici biološke terapije tumora te kratki osvrt na novu kardiološku knjigu. Broj završava prikazom rezultata primjene valsartana i njegove fiksne kombinacije s hidroklorotiazidom u bolesnika s blagom do umjerenom arterijskom hipertenzijom.

Pozivamo članove Hrvatskog kardiološkog društva da ažuriraju svoje podatke za pretplatu na časopis – molimo poslati aktualnu poštansku adresu na adresu elektroničke pošte kardio@kardio.hr na koju zaprimamo i buduće članke.

Urednički odbor Cardiologia Croatica

Cardiol Croat. 2017;12(1-2):1-36.

Naslovnica / Cover.
Cardiol Croat. 2017;12(1-2):1.

Sadržaj / Table of Contents.
Cardiol Croat. 2017;12(1-2):2.

Karlo Golubić.
Trebamo li još uvijek pregledavati bolesnike?
Should we still examine our patients?
Cardiol Croat. 2017;12(1-2):3-5.
http://dx.doi.org/10.15836/ccar2017.3 xml

Josip Lukenda, Boris Starčević, Edvard Galić, Tomislav Krčmar, Zrinka Biloglav.
Analiza rada hrvatskih invazivnih kardioloških laboratorija od 2010. do 2014. godine.
An Analysis of the Work of Croatian Invasive Cardiologic Laboratories between 2010 and 2014.
Cardiol Croat. 2017;12(1-2):6-15.
http://dx.doi.org/10.15836/ccar2017.6 xml

Ivo Darko Gabrić.
Kardiotoksičnost kao posljedica biološke terapije tumora.
Cardiotoxicity due to biological cancer therapy.
Cardiol Croat. 2017;12(1-2):16-22.
http://dx.doi.org/10.15836/ccar2017.16 xml

Mario Ivanuša.
Prikaz knjige Clinical Cardiology: Current Practice Guidelines.
Clinical Cardiology: Current Practice Guidelines Book Review.
Cardiol Croat. 2017;12(1-2):23.
http://dx.doi.org/10.15836/ccar2017.23 xml

*****

Upute autorima / Guidelines for Authors.
Cardiol Croat. 2017;12(1-2):27. xml

*****

STRANICA SPONZORA / SPONSOR’S PAGE

Jure Berkopec, Anja Zaletel, Polona Knavs Vrhunec, Breda Barbič-Žagar.
Djelotvornost i sigurnost valsartana i kombinacije valsartana i hidroklorotiazida u liječenju bolesnika s blagom do umjerenom arterijskom hipertenzijom – kliničko ispitivanje VICTORY.
The effcacy and safety of valsartan and the combination of valsartan and hydrochlorothiazide in the treatment of patients with mild to moderate arterial hypertension — the VICTORY trial. 
Cardiol Croat. 2017;12(1-2):28-31.
http://dx.doi.org/10.15836/ccar2017.28 xml