PRIROĐENE SRČANE GREŠKE OD DJEČJE DO ODRASLE DOBI

Autori: Malčić I, Šmalcelj A, Anić D, Planinc D i sur.

Medicinska naklada, 2017.

Prirođene srčane greške, moderna je tema, a zahvaljujući potrebi za multidisciplinarnim pristupom, izaziva profesionalni interes u velikog broja liječnika raznih specijalnosti. Ova je knjiga upravo zamišljena da sintetizira znanja više struka koje se bave tom temom od dječje do odrasle dobi, od internističkih do kirurških struka, a bit će interesantna za sve navedene profile kao i za liječnike opće medicine, koji će se s ovim pacijentima u budućnosti sve više sretati. Podnaslov knjige – smjernice za liječenje odraslih s prirođenim srčanim greškama, govori, da se radi o priručniku, kakav još nije bio dostupan na hrvatskom jeziku.

Broj bolesnika s prirođenim srčanim greškama je u porastu, više od 90% djece, zbog sve bolje medicinske skrbi posljednjih 30-tak godina, doživi odraslu dob te se u Hrvatskoj očekuje oko 10.000 takvih bolesnika. Karakteristika ove skupine je potreba za cjeloživotnom medicinskom skrbi. Iako se prema smjernicama za liječenje ove skupine bolesnika, preporučaju specijalizirani tercijarni centri, većinom će brigu o njihovom zdravlju, osobito onih sa lakšom ili umjerenom bolesti, voditi pedijatri, internisti, opći kardiolozi i liječnici opće medicine. Upravo njima je namijenjena ova knjiga, a biti će korisna i svima drugima (anesteziolozima, specijalistima hitne medicine, kirurzima itd.).

U knjizi se govori o osnovnim principima razvoja bolesti, dijagnostičkom algoritmu u prirođenoj srčanoj bolesti, slikovnim dijagnostičkim tehnikama, invazivnim dijagnostičkim postupcima te komplikacijama. Posebno je poglavlje posvećeno temi srčanog popuštanja, problemu koji posljednjih godina eskalira. Obuhvaćena je i tema kardiomiopatija, koje nisu prirođene greške u užem smislu, ali su tema koja izaziva interes većeg broja liječnika. Dosta su opsežno obrađene i aritmološke teme, koje su usko povezane s prirođenom srčanom bolešću i česti su uzrok morbiditeta i mortaliteta ove skupine bolesnika. U poglavlju Specifični problem, govori se o svakoj grupi odnosno kombinaciji srčanih defekata i njihovim karakteristikama i liječenju. Dio knjige posvećen problemima trudnoće, tjelesne aktivnosti, sporta, psiholoških problema, daje odgovore na svakodnevna pitanja ovih pacijenata.

Uključen je popis skraćenica i pojmovnik najčešće korištenih naziva u tom područja kao i kazalo pojmova.

Knjiga se preporuča svima koji su na bilo koji način uključeni u liječenje djece i odraslih s prirođenim srčanim greškama, jer će o stečenom znanju i liječničkoj skrbi ovisiti dužina i kvaliteta života ove najčešće mlade skupine bolesnika.

 

prof. dr. sc. Maja Strozzi

Radna skupina za prirođene bolesti srca u odraslih

Hrvatsko kardiološko društvo

Prikaz knjige – naslovnica, impressum, sadržaj – pdf (2MB)