Medicus. 2017;26(1) – tema broja: Farmakovigilancija

Sigurnost primjene lijekova i moguće nuspojave tema su novog broja časopisa “Medicus” kojeg donosi portal Hrčak na poveznici http://hrcak.srce.hr/index.php?show=toc&id_broj=14998

Gost urednik je prof. dr. sc. Dinko Vitezić s Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci koji je i predsjednik Hrvatskog društva za kliničku farmakologiju i terapiju HLZ-a. Od niza zanimljivih članaka izdvojili bi one o nuspojavama antihipertenziva (doc.dr.sc. A. Knežević), nuspojavama statina (dr.sc. L. Bielen) i primjeni lijekova u trudnoći (dr.sc. V. Erdeljić Turk i prof.dr.sc. D. Vitezić), a sve ih možete pročitati u cijelosti.