13. godišnji sastanak i 8. konferencija HEPA Europe

Između 15. i 17. studenog 2017. godine u Zagrebu je održan 13. godišnji sastanak i 8. konferencija HEPA Europe. HEPA Europe (European network for the promotion of health-enhancing physical activity) je mreža za promociju zdravlja tjelesnom aktivnošću koja usko surađuje s WHO Europe. Sudionici na Konferenciji bili su nekoliko stotina liječnika i kineziologa s visokoškolskih ustanova zdravstvenog smjera (prvenstveno područje javnog zdravstva, epidemiologija, promocija zdravlja, fizikalna medicina i rehabilitacija, medicina rada), visokoškolskih i istraživačkih ustanova kineziološkog usmjerenja, te iz različitih javnozdravstvenih ustanova iz različitih europskih i drugih prekomorskih zemalja.

Nekoliko kardiologa, članova Hrvatskog kardiološkog društva (HKD) i nastavnika više fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Rijeci, koji se u svakodnevnom stručnom i znanstvenom radu bave problematikom tjelesne aktivnosti i sporta održalo je simpozij na Konferenciji pod naslovom Recent viewpoints about physical activity in clinical cardiology. Na Simpoziju je nakon Uvoda doc.dr.sc. Zdravko Babić, predsjednik Radne skupine za akutni koronarni sindrom i tajnik Radne skupine za kardiologiju rada i sporta HKD, održao predavanje o recentnim trendovima u razini tjelesne aktivnosti bolesnika s akutnim koronarnim sindromom prikazujući inozemne, ali i vlastite rezultate istraživanja na tome polju. U nastavku je doc.dr.sc. Šime Manola, predsjednik Radne skupine za aritmije i elektrostimulaciju srca HKD, govorio o značenju ventrikulskih ekstrasistola u sportaša, a doc.dr.sc. Mario Ivanuša, pomoćnik ravnatelja za kvalitetu zdravstvene zaštite i nadzor Poliklinike Srčana u Zagrebu o fiziološkim i psihološkim učincima rehabilitacije kardioloških bolesnika. Prof.dr.sc. Mislav Vrsalović, član nukleusa Radne skupine za aortu i bolesti perifernih žila Europskog kardiološkog društva, naglasak svoga predavanja stavio je na ograničenja u bavljenju sportom i rekreativnom aktivnošću kod bolesnika s bolestima aorte. Prof.dr.sc. Hrvoje Pintarić, predsjednik Radne skupine kardiologiju rada i sporta HKD, završio je Simpozij prikazom suvremenih znanstvenih stavova o spolnoj aktivnosti bolesnika s kardiovaskularnim bolestima.

Osnovni cilj Simpozija bio je prikaz najrecentnijih stavova na polju kardiologije, tjelesne aktivnosti i sporta i po mišljenju većine slušača i predavača organizatori su u tome uspjeli.

Doc.dr.sc. Zdravko Babić

HEPA Europe