Holistički pristup liječenju šećerne bolesti tipa 2

Zagreb, 12. 7. 2018.

Holistički pristup liječenju šećerne bolesti tipa 2
Zagreb, 12. srpnja 2018. u 17,30 sati

Više informacija i program pdf (591 KB)