Cardiologia Croatica. 2018;13(9-10):261-296.

Časopis Cardiologia Croatica je u dvobroju za rujan-listopad 2018. godine izašao na 36 stranica. Broj započinje preglednim radom o spolno različitoj incidenciji autoimunosnih bolesti i povezanosti s kardiovaskularnim rizikom. Slijede tri stručna rada – prvi o značaju mikroRNA u kroničnoj bubrežnoj bolesti i zatajivanju srca, potom o značaju renalne denervacije kod rezistentne hipertenzije te zadnji o značaju ergometrijskog testiranja. Broj završava osvrtom na novi e-udžbenik iz područja kardiovaskularne medicine.

Pozivamo članove Hrvatskog kardiološkog društva da ažuriraju svoje podatke za pretplatu na časopis – molimo poslati aktualnu poštansku adresu na adresu elektroničke pošte kardio@kardio.hr na koju zaprimamo i buduće članke.

Urednički odbor Cardiologia Croatica

Cardiol Croat. 2018;13(9-10):261-296.

Naslovnica / Cover.
Cardiol Croat. 2018;13(9-10):261.

Sadržaj / Table of Contents.
Cardiol Croat. 2018;13(9-10):262.


Asja Stipić Marković, Ana Marija Valetić, Ingrid Prkačin.

Spolno različita incidencija autoimunosnih bolesti u žena i povezanost s kardiovaskularnim rizikom.
Sex-differentiated Incidence of Autoimmune Diseases in Women and Association with Cardiovascular Risk.
Cardiol Croat. 2018;13(9-10):263-9.
https://doi.org/10.15836/ccar2018.263 xml

Anja Ivošević, Marija Magdalena Jakopović, Marija Stanković, Ingrid Prkačin.
MikroRNA u kroničnoj bubrežnoj bolesti i zatajivanju srca.
MicroRNA in Chronic Kidney Disease and Heart Failure.
Cardiol Croat. 2018;13(9-10):270-6.
https://doi.org/10.15836/ccar2018.270 xml

Marija Magdalena Jakopović, Anja Ivošević, Marija Stanković, Ingrid Prkačin.
Kardiovaskularni ishod i potencijalna dugoročna dobrobit renalne denervacije u bolesnika s rezistentnom hipertenzijom.
Cardiovascular Outcomes and Potential Long-term Benefts of Renal Denervation in Patients with Resistant Hypertension.
Cardiol Croat. 2018;13(9-10):277-82.
https://doi.org/10.15836/ccar2018.277 xml

Nenad Lakušić.
Ergometrijski test – jučer i danas. Iz povijesti svjetske i hrvatske kardiologije.
Exercise test – Yesterday and Today. From the History of the World and Croatian Cardiology.
Cardiol Croat. 2018;13(9-10):283-6.
https://doi.org/10.15836/ccar2018.283 xml

Andros Tofield.
ESC CardioMed.
Cardiol Croat. 2018;13(9-10):287-9.