Nova izdanja Smjernica ESC-a u 2018.

Tijekom 2018. godine objavljena su nova izdanja smjernica Europskog kardiološkog društva i to za:
– zbrinjavanje areterijske hipertenzije
– definiciju infarkta miokarda
– zbrinjavanje sinkope
– revaskularizacije miokarda
– kardiovaskularne bolesti u trudnoći

Smjernice su u cijelosti dostupne na webu ESC-a – https://www.escardio.org/Guidelines/Clinical-Practice-Guidelines