Rehabilitacija u kliničkoj medicini – kardiovaskularna rehabilitacija

Orahovica, 11. i 12. 10. 2018.

 

Poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije

Rehabilitacija u kliničkoj medicini – kardiovaskularna rehabilitacija
Orahovica, 11. i 12. 10. 2018.

Informacije i program: pdf (697 KB)