Nova izdanja džepnih ESC smjernica prevedena od Udruženja kardiologa BiH

Nova izdanja džepnih ESC smjernica prevedena su od strane Udruženja kardiologa u Bosni i Hercegovini. Dostupna su u cijelosti na https://ukbih.com/ukbih/bs/vodici-smjernice/