Cardiologia Croatica. 2019;14(1-2):1-40.

Časopis Cardiologia Croatica je u prvom dvobroju za 2019. godinu izašao na 40 stranica. Broj započinje preglednim radom o razvoju računalnog programa za odabir liječenja kod bolesnika s fibrilacijom atrija. Slijede stručni rad o aritmogenoj kardiomiopatiji desne klijetke i uvodnik Hrvatskog društva za hipertenziju o opaženom povećanom riziku nemelanomskih karcinoma kože uz primjenu hidroklorotiazida. Ovaj broj završava izvornim znanstvenim člankom o osobinama ličnosti i utjecaju na razvoj i tijek koronarne bolesti srca.

Pozivamo članove Hrvatskog kardiološkog društva da ažuriraju svoje podatke za pretplatu na časopis – molimo poslati aktualnu poštansku adresu na adresu elektroničke pošte kardio[at]kardio.hr na koju zaprimamo i buduće članke.

Urednički odbor Cardiologia Croatica

Cardiol Croat. 2019;14(1-2):1-40.

Naslovnica / Cover.
Cardiol Croat. 2019;14(1-2):1.

Sadržaj / Table of Contents.
Cardiol Croat. 2019;14(1-2):2.


Edin Begić, Mensur Mandžuka, Elnur Smajić, Enisa Hodžić, Amer Iglica, Aida Mujaković, Faris Zvizdić, Amra Dobrača, Azra Durak-Nalbantić.

Razvoj računalnoga programa za odabir terapijskog modaliteta u fibrilaciji atrija.
Development of Software for Choosing Therapeutic Modalities in Atrial Fibrillation.
Cardiol Croat. 2019;14(1-2):3-11.
https://doi.org/10.15836/ccar2019.3 xml

Juraj Jug, Martina Lovrić Benčić.
Aritmogena kardiomiopatija desne klijetke.
Arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy.
Cardiol Croat. 2019;14(1-2):12-20.
https://doi.org/10.15836/ccar2019.12 xml

Upravni odbor, Hrvatsko društvo za hipertenziju.
Gledište Hrvatskoga društva za hipertenziju o opaženom povećanom riziku za nastanak nemelanomskih karcinoma kože povezanom s liječenjem hidroklorotiazidom.
The Position of the Croatian Society of Hypertension on the Observed Increase in Risk of Non-melanoma Skin Cancer Associated with Hydrochlorothiazide Treatment.
Cardiol Croat. 2019;14(1-2):21-3.
https://doi.org/10.15836/ccar2019.21 xml

Iva Žegura, Denis Bratko, Nataša Jokić-Begić, Mario Ivanuša, Anita Lauri Korajlija.
Razlike u osobinama ličnosti i njihov utjecaj na razvoj i tijek koronarne bolesti srca.
Differences in Personality Traits and the Influence of Personality Traits on the Development and Course of Coronary Heart Disease.
Cardiol Croat. 2019;14(1-2):24-33.
https://doi.org/10.15836/ccar2019.24 xml