CroRhythm 2020

Opatija, 25. i 26. 4. 2020.

 

CroRhythm 2020

19. simpozij Radne skupine za aritmije i elektrostimulaciju Hrvatskog kardiološkog društva s međunarodnim sudjelovanjem
3. sastanak medicinskih sestara o aritmijama i elektrostimulaciji srca Hrvatske udruge kardioloških medicinskih sestara

Opatija, 25. i 26. travnja 2020.
Više informacija: http://aritmije.kardio.hr/crorhythm/