Praktične smjernice za dijagnostiku i liječenje arterijske hipertenzije u djece i adolescenata

Medix. 2019;25(138 Suppl 1):5-50.

 

Praktične smjernice za dijagnostiku i liječenje arterijske hipertenzije u djece i adolescenata

Vesna Herceg-Čavrak, Dalibor Šarić, Hrvoje Kniewald, Višnja Tokić Pivac, Martin Ćuk, Ivana Trutin, Đurđica Košuljandić, Adela Arapović, Dejan Balažin, Vera Musil, Vesna Jureša, Bojan Jelaković, Nikolina Benco, Bernardica Valent Morić.

Medix. 2019;25(138 Suppl 1):5-50. pdf (850 KB)

Smjernice su preuzete uz odobrenje časopisa Medix (https://www.medix.hr/)