Cardiologia Croatica. 2020;15(5-6):89-156.

Treći dvobroj časopisa Cardiologia Croatica za 2020. godinu izašao je na 68 stranica. Broj započinje specijalnim člankom o liječenju bolesnika s akutnim koronarnim sindromom primjenom perkutane koronarne intervencije u okolnostima pandemije COVID-19 infekcije. Nakon toga slijede tri pregledna članka s novim spoznajama iz akutnog koronarnog sindroma, koronarnih intervencija te aritmija i elektrostimulacije srca koja donosimo kao dio aktivnosti Mreže urednika nacionalnih kardioloških časopisa Europskog kardiološkog društva.

Pozivamo članove Hrvatskog kardiološkog društva da ažuriraju svoje podatke za pretplatu na časopis – molimo poslati aktualnu poštansku adresu na adresu elektroničke pošte kardio@kardio.hr na koju zaprimamo i buduće članke.

Urednički odbor Cardiologia Croatica

Cardiologia Croatica 2020;15(5-6):89-156.

Naslovnica / Cover.
Cardiol Croat. 2020;15(5-6):89.

Sadržaj / Table of Contents.
Cardiol Croat. 2020;15(5-6):90.

Zdravko Babić, Eduard Margetić, Davor Miličić.
Primarna perkutana koronarna intervencija u okolnostima pandemije COVID-19.
Primary Percutaneous Coronary Intervention during the COVID-19 Pandemic.
Cardiol Croat. 2020;15(5-6):91-6.
https://doi.org/10.15836/ccar2020.91 xml

Adrian P. Banning, Filippo Crea, Thomas F. Lücher.
Godina 2019. u kardiologiji: akutni koronarni sindrom.
The year in cardiology: acute coronary syndromes. The year in cardiology 2019.
Cardiol Croat. 2020;15(5-6):97-113.
https://doi.org/10.15836/ccar2020.97 xml

Andreas Baumbach, Christos V. Bouruntas, Patrick W. Serruys, William Wijns.
Godina 2019. u kardiologiji: koronarne intervencije.
The year in cardiology: coronary interventions. The year in cardiology 2019.
Cardiol Croat. 2020;15(5-6):114-31.
https://doi.org/10.15836/ccar2020.114 xml

A. John Camm, Gregory Y.H. Lip, Richard Schilling, Hugh Calkins, Jan Steffel.
Godina 2019. u kardiologiji: aritmije i elektrostimulacija.
The year in cardiology: arrhythmias and pacing. The year in cardiology 2019.
Cardiol Croat. 2020;15(5-6):132-45.
https://doi.org/10.15836/ccar2020.132 xml