Cardiologia Croatica. 2020;15(9-10):245-288.

Jesenski dvobroj časopisa Cardiologia Croatica za 2020. godinu izašao je na 44 stranice. O funkcionalnoj procjeni u praćenju bolesnika s intermitetnom klaudikacijom nakon perkutane revaskularizacije pročitajte u izvornom znanstvenom članku na početku broja. Slijede izvorni znanstveni članak o etiologiji i ishodima disfunkcije umjetnoga srčanoga zaliska te stručni rad o Heydeovom sindromu. Pred kraj broja donosimo aktualnu verziju upute za autore. Na kraju broja je sponzorirani članak čija je tema učinak primjene fiksnih kombinacija antihipertenziva kod bolesnika s 2. ili 3. stupnjem arterijske hipertenzije.

Pozivamo članove Hrvatskog kardiološkog društva da ažuriraju svoje podatke za pretplatu na časopis – molimo poslati aktualnu poštansku adresu na adresu elektroničke pošte kardio@kardio.hr na koju zaprimamo i buduće članke.

Urednički odbor Cardiologia Croatica

Cardiologia Croatica 2020;15(9-10):245-288.

Naslovnica / Cover.
Cardiol Croat. 2020;15(9-10):245.

Sadržaj / Table of Contents.
Cardiol Croat. 2020;15(9-10):246.

Dora Jelinek, Ljiljana Banfić, Majda Vrkić Kirhmajer, Stipe Pelajić, Savko Dobrota, Dražen Perkov.
Intermitentna klaudikacija – funkcionalna procjena u praćenju bolesnika nakon uspješne perkutane revaskularizacije.
Intermittent Claudication – Functional Status Assessment in Patient Follow-up after Successful Percutaneous Revascularization.
Cardiol Croat. 2020;15(9-10):247-54. xml

Hasan Haghaninejad, Farkhondeh Khaleghi, Aryan Naghedi.
Disfunkcija umjetnoga srčanog zalistka; etiologija, strategije i ishodi liječenja: opisno-analitička studija.
Prosthetic Valve Malfunction; Etiologies, Treatment Strategies and Treatment Outcomes: A Descriptive-analytic Study.
Cardiol Croat. 2020;15(9-10):255-61. xml

Daren Lučinger, Nenad Lakušić, Duško Cerovec, Krunoslav Fučkar, Ljubica Vincelj Šalković.
Heydeov sindrom – nerijetko zapostavljeni patofiziološki slijed zbivanja u svakodnevnoj kliničkoj praksi.
Heyde Syndrome – An Often-Neglected Pathophysiological Course in Daily Clinical Practice.
Cardiol Croat. 2020;15(9-10):262-5. xml

*******

Uputa autorima.
Guidelines for authors.
Cardiol Croat. 2020;15(9-10):266-9.

********

STRANICA SPONZORA / SPONSOR’S PAGE

Aleša Primožič, Alenka Glavač Povhe, Mateja Grošelj, Breda Barbič-Žagar.
Djelotvornost i sigurnost fiksne kombinacije amlodipina/valsartana (Wamlox®) i amlodipina/valsartana/hidroklorotiazida (Valtricom®) u jednoj tableti u bolesnika s arterijskom hipertenzijom 2. ili 3. stupnja – ispitivanje VICTORY II.
The Efficacy and Safety of Single-pill Combination of Amlodipine/valsartan (Wamlox®) and Amlodipine/valsartan/hydrochlorothiazide (Valtricom®) in Patients with Grade 2 or 3 Arterial Hypertension – the VICTORY II Study.
Cardiol Croat. 2020;15(9-10):270-6. xml