Cardiologia Croatica. 2020;15(11-12):289-328. | kardio.hr

Cardiologia Croatica. 2020;15(11-12):289-328.

Zadnji dvobroj časopisa Cardiologia Croatica za 2020. godinu izašao je na 40 stranica. Prvi članak donosi tekst o promjenama u edukaciji specijalizanata iz kardiologije u Iraku. Slijede pregledni rad o s kliničkim primjerima prirođene srčane bolesti u odraslih i izvorni znanstveni članak o brzini pulsnog vala kao metodi praćenja ishoda renalne denervacije. Na kraju broja je sponzorirani članak čija je tema kardiološka skrb tijekom pandemije COVID-a 19.

Pozivamo članove Hrvatskog kardiološkog društva da ažuriraju svoje podatke za pretplatu na časopis – molimo poslati aktualnu poštansku adresu na adresu elektroničke pošte kardio@kardio.hr na koju zaprimamo i buduće članke.

Urednički odbor Cardiologia Croatica

Cardiologia Croatica 2020;15(11-12):289-328.

Naslovnica / Cover.
Cardiol Croat. 2020;15(11-12):289.

Sadržaj / Table of Contents.
Cardiol Croat. 2020;15(11-12):290.

Hasan Ali Farhan, Zainab Atiyah Dakhil.
Uvođenje nove edukacijske paradigme za bolju izobrazbu kardioloških specijalizanata.
Adopting a New Training Paradigm to Bridge the Gaps in Cardiology Fellows Training.
Cardiol Croat. 2020;15(11-12):291-5. xml

Maja Strozzi, Margarita Brida, Denis Došen, Daniel Lovrić, Darko Anić, Irena Ivanac Vranešić, Kristina Marić Bešić, Mislav Planinc, Goran Međimurec, Maja Hrabak Paar.
Izvještaj sa sastanka multidisciplinarnog tima za prirođene srčane bolesti odraslih održanog u vrijeme pandemije COVID-a 19.
Report on the Adult Congenital Heart Disease Multidisciplinary Team Meeting Held During the COVID-19 Pandemic.
Cardiol Croat. 2020;15(11-12):296-305. xml

Iva Kurjaković, Juraj Jug, Martina Lovrić Benčić, Jurica Vuković, Ingrid Prkačin.
Brzina pulsnog vala kao metoda praćenja ishoda renalne denervacije.
Pulse Wave Velocity as a Method of Outcome Monitoring after Renal Denervation.
Cardiol Croat. 2020;15(11-12):306-11. xml

STRANICA SPONZORA / SPONSOR’S PAGE

Diana Delić-Brkljačić, Karlo Golubić.
Kardiovaskularni bolesnik u fokusu u doba pandemije COVID-a 19.
Staying Focused on Cardiovascular Patients During the COVID-19 Pandemic.
Cardiol Croat. 2020;15(11-12):312-5. xml