Hrvatski kurikulum arterijske hipertenzije

Hrvatski kurikulum arterijske hipertenzije Hrvatskog društva za hipertenziju i Hrvatskog kardiološkog društva namijenjen je svim liječnicima koji se bave problemom arterijske hipertenzije: od liječnika obiteljske medicine, internista, kardiologa, nefrologa, endokrinologa i neurologa pa do svih ostalih struka koje na bilo koji način dolaze u dodir i skrbe o hipertoničarima ili se vode bitke sa smanjenjem prevalencije ovoga „tihog ubojice“.

Opširnije na https://hdh.emed.hr/curriculum-hypertensiologiae/