Cardiologia Croatica. 2021;16(3-4):105-172. | kardio.hr

Cardiologia Croatica. 2021;16(3-4):105-172.

Proljetni dvobroj časopisa Cardiologia Croatica za 2021. godinu izašao je na 68 stranica. Donosimo tri pregledna članka iz serije Godina 2020. u kardiovaskularnoj medicini s temama aritmija, oslikavanja i zatajivanja srca koja su zaprimljena kao dio aktivnosti Mreže urednika nacionalnih kardioloških časopisa Europskog kardiološkog društva. Pored spomenutih priloga, pročitajte i članak o primjeni novog integriranog algoritma u dijagnostici i liječenju periferne arterijske bolesti kod bolesnika s dijabetesom. Na kraju broja je sponzorirani članak čija je tema primjena antagonista mineralokortikoidnih receptora u liječenju dijabetičke nefropatije.

Pozivamo članove Hrvatskog kardiološkog društva da ažuriraju svoje podatke za pretplatu na časopis – molimo poslati aktualnu poštansku adresu na adresu elektroničke pošte kardio@kardio.hr na koju zaprimamo i buduće članke.

Urednički odbor Cardiologia Croatica

Cardiologia Croatica. 2021;16(3-4):105-172.

Naslovnica / Cover.
Cardiol Croat. 2021;16(3-4):105.

Sadržaj / Table of Contents.
Cardiol Croat. 2021;16(3-4):106.

Harry J.G.M. Crijns, Frits Prinzen, Pier D. Lambiase, Prashanthan Sanders, Josep Brugada.
Godina 2020. u kardiovaskularnoj medicini: aritmije.
The year in cardiovascular medicine 2020: arrhythmias.
Cardiol Croat. 2021;16(3-4):107-16.
https://doi.org/10.15836/ccar2021.107 xml

José Luis Zamorano, Fausto J. Pinto, Jorge Solano-López, Chiara Bucciarelli-Ducci.
Godina 2020. u kardiovaskularnoj medicini: slikovne tehnike.
The year in cardiovascular medicine 2020: imaging.
Cardiol Croat. 2021;16(3-4):117-31.
https://doi.org/10.15836/ccar2021.117 xml

Krešimir Gabaldo, Domagoj Vučić, Ivan Bitunjac, Marijana Knežević Praveček, Katica Cvitkušić Lukenda, Tomislav Krčmar, Blaženka Miškić.
Primjena integriranog algoritma u dijagnostici i liječenju periferne arterijske bolesti u bolesnika s dijabetesom.
Application of an Integrated Algorithm in the Diagnosis and Treatment of Peripheral Artery Disease in Patients with Diabetes.
Cardiol Croat. 2021;16(3-4):133-9.
https://doi.org/10.15836/ccar2021.133 xml

Héctor Bueno, Brenda Moura, Patrizio Lancellotti, Johann Bauersachs.
Godina 2020. u kardiovaskularnoj medicini: zatajivanje srca i kardiomiopatije.
The year in cardiovascular medicine 2020: heart failure and cardiomyopathies.
Cardiol Croat. 2021;16(3-4):140-56.
https://doi.org/10.15836/ccar2021.140 xml

STRANICA SPONZORA / SPONSOR’S PAGE

Ingrid Prkačin.
Budućnost antagonista mineralokortikoidnih receptora u liječenju dijabetičke nefropatije.
Future of Mineralocorticoid Receptor Antagonists in the Treatment of Diabetic Nephropathy.
Cardiol Croat. 2021;16(3-4):157-63.
https://doi.org/10.15836/ccar2021.157 xml