Cardiologia Croatica. 2022;17(1-2):1-24. | kardio.hr

Cardiologia Croatica. 2022;17(1-2):1-24.


Prvi dvobroj časopisa Cardiologia Croatica za 2022. godinu izašao je na 24 stranice. Pročitajte tri priloga: pregledni članak o značaju određivanja visokoosjetljivog troponina u bolesnika s kroničnom bubrežnom bolesti, zanimljivo pismo uredniku na temu kardiovaskularnog specijalističkog usavršavanja tijekom i nakon pandemije COVID-19 te uputu autorima.

Pozivamo članove Hrvatskog kardiološkog društva da ažuriraju svoje podatke za pretplatu na časopis – molimo poslati aktualnu poštansku adresu na adresu elektroničke pošte kardio@kardio.hr na koju zaprimamo i buduće članke.

Urednički odbor Cardiologia Croatica

Cardiologia Croatica. 2022;17(1-2):1-24.

Naslovnica / Cover.
Cardiol Croat. 2022;17(1-2):1.

Sadržaj / Table of Contents.
Cardiol Croat. 2022;17(1-2):2.

 

Branko Lozić, Điđi Delalić, Domagoj Marković, Tomo Svaguša, Ingrid Prkačin.
Važnost određivanja vrijednosti visokoosjetljivih troponina I i T u bolesnika s kroničnom bubrežnom bolesti.
Significance and Measurement of High-sensitivity Troponins I and T in Patients with Chronic Kidney Disease.
Cardiol Croat. 2022;17(1-2):3-8.
https://doi.org/10.15836/ccar2022.3 xml

Zainab Atiyah Dakhil.
Put prema antifragilnim programima kardiovaskularnoga specijalističkog usavršavanja tijekom i nakon pandemije bolesti COVID-19: izazovi i ublaživanje učinaka krize.
Moving Towards Antifragile Cardiovascular Training Programs During the COVID-19 Pandemic and Beyond: Challenges and Mitigations.
Cardiol Croat. 2022;17(1-2):9-11.
https://doi.org/10.15836/ccar2022.9 xml

 

Uputa autorima / Guidelines for authors.
Cardiol Croat. 2022;17(1-2):12-15.