Flekainid – novost u hrvatskoj aritmologiji

Online, 24. 3. 2022.

Pozivamo Vas na virtualno predavanje u organizaciji s Hrvatskim kardiološkom društvom na temu: „Flekainid – novost u hrvatskoj aritmologiji“.

Cijenjeni predavači: 
–        akademik Davor Miličić
–        doc. dr. sc. Vedran Velagić

Predavanje će se održati 24. ožujka 2022. u 18 sati.

Nema kotizacija, a za sva tehnička pitanja obratiti se – Vanja Babajko 099/5371-951.

Link za predavanje:
https://alkaloid.webex.com/alkaloid/j.php?MTID=m974fa64fa988ae041389e793da56c281