Akutna i intenzivna kardiološka skrb – recentni stavovi

Rab, 14. do 16. 10. 2022.

 

Akutna i intenzivna kardiološka skrb – recentni stavovi
Rab, 14. do 16. listopada 2022.

Simpozij Radne skupine za akutni koronarni sindrom Hrvatskog kardiološkog društva 

Druga obavijest – pdf ( 101 kB)
Više informacija i program: https://aiccsymposiumrab2022.com/