Cardiologia Croatica. 2022;17(3-4):25-88.


Proljetni dvobroj časopisa Cardiologia Croatica za 2022. godinu izašao je na 64 stranice. Donosimo tri pregledna članka iz serije Godina 2021. u kardiovaskularnoj medicini s temama zatajivanja srca, bolesti valvula i intervencijske kardiologije koja su zaprimljena kao dio aktivnosti Mreže urednika nacionalnih kardioloških časopisa Europskog kardiološkog društva. Pored spomenutih priloga, pročitajte i dva priloga iz područja intervencijske kardiologije – uvodnik i sponzorirani stručni članak čija je vodeća tema tikagrelor.

Pozivamo članove Hrvatskog kardiološkog društva da ažuriraju svoje podatke za pretplatu na časopis – molimo poslati aktualnu poštansku adresu na adresu elektroničke pošte kardio@kardio.hr na koju zaprimamo i buduće članke.

Urednički odbor Cardiologia Croatica

Cardiologia Croatica. 2022;17(3-4):25-88.

Naslovnica / Cover.
Cardiol Croat. 2022;17(3-4):25.

Sadržaj / Table of Contents.
Cardiol Croat. 2022;17(3-4):26.

Johann Bauersachs, Rudolf A. de Boer, JoAnn Lindenfeld, Biykem Bozkurt.
Godina 2021. u kardiovaskularnoj medicini: zatajivanje srca i kardiomiopatije.
The year in cardiovascular medicine 2021: heart failure and cardiomyopathies.
Cardiol Croat. 2022;17(3-4):27-43.
https://doi.org/10.15836/ccar2022.27 xml

Helmut Baumgartner, Bernard Iung, David Messika-Zeitoun, Catherine M. Otto.
Godina 2021. u kardiovaskularnoj medicini: bolesti srčanih zalistaka.
The year in cardiovascular medicine 2021: valvular heart disease.
Cardiol Croat. 2022;17(3-4):44-58.
https://doi.org/10.15836/ccar2022.44 xml

Javier Escaned, Farouc A. Jaffer, Julinda Mehilli, Roxana Mehran.
Godina 2021. u kardiovaskularnoj medicini: intervencijska kardiologija.
The year in cardiovascular medicine 2021: interventional cardiology.
Cardiol Croat. 2022;17(3-4):59-72.
https://doi.org/10.15836/ccar2022.59 xml

Eduard Margetić.
Osvrt na intervencijsku kardiologiju u 2021. godini.
An Overview of Interventional Cardiology in 2021.
Cardiol Croat. 2022;17(3-4):73-5.
https://doi.org/10.15836/ccar2022.73 xml

STRANICA SPONZORA / SPONSOR’S PAGE

Krešimir Štambuk.
Era tikagrelora.
The Ticagrelor Era.
Cardiol Croat. 2022;17(3-4):76-80.
https://doi.org/10.15836/ccar2022.76 xml