Konsenzusi o interpretaciji nalaza KMAT-a te ordinacijskom i kućnom mjerenju arterijskoga tlaka

U dodatnom prilogu časopisa Medix za prosinac 2021. (https://www.medix.hr/medix-151-151-suplement-1) objavljeno je nekoliko smjernica za dijagnostiku i liječenje arterijske hipertenzije. Izdvajamo konsenzuse o interpretaciji nalaza kontinuiranog mjerenja arterijskog tlaka te onaj o ordinacijskom i kućnom mjerenju arterijskoga tlaka. 
Konsenzusi su dostupni na poveznici