6. poslijediplomski tečaj “Neurokardiologija” uz promociju sveučilišnog udžbenika

Osijek, 28. i 29. 10. 2022.

6. Poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije Medicinskog fakulteta u Osijeku i Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek Sveučilišta J. J. Strossmayer u Osijeku „NEUROKARDIOLOGIJA“

28. i 29. listopada 2022.
Hotel Osijek, Osijek

Promocija sveučilišnog udžbenika „KARDIONEUROLOGIJA“

Finalni program – pdf ( 280 kB )

 
Microsoft Teams sastanak
Pridružite se pomoću računala ili aplikacije za mobilne uređaje

Kliknite ovdje da biste se pridružili sastanku

ID sastanka: 319 006 971 169
Pristupna šifra: cwvpu9