4. poslijediplomski tečaj “Rehabilitacija u kliničkoj medicini”

Orahovica, 20.-21.10. 2022.

4. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku “Rehabilitacija u kliničkoj medicini”
Orahovica, 20. i 21. listopada 2022.

Finalni program: pdf ( 4,2 MB ).