Cardiologia Croatica. 2023;18(1-2):1-48.

Prvi dvobroj časopisa Cardiologia Croatica za 2023. godinu izašao je na 48 stranica. Donosimo pet novih članaka. Četiri članka nastala su aktivnostima Mreže urednika nacionalnih kardioloških časopisa Europskog kardiološkog društva. Teme ovih priloga su intervencijska kardiologija, bolesti zalistaka srca, zatajivanje srca i aritmologija. Također donosimo i pregledni članak o karakteristikama vulnerabilnog plaka na MSCT koronarografiji. Na kraju broja pronađite Uputu autorima.

Pozivamo članove Hrvatskog kardiološkog društva da ažuriraju svoje podatke za pretplatu na časopis – molimo poslati aktualnu poštansku adresu na adresu elektroničke pošte kardio@kardio.hr na koju zaprimamo i buduće članke.

Urednički odbor Cardiologia Croatica


Cardiologia Croatica. 2023;18(1-2):1-48.

Naslovnica / Cover.
Cardiol Croat. 2023;18(1-2):1.

Sadržaj / Table of Contents.
Cardiol Croat. 2023;18(1-2):2.

 

Jean-Jacques Monsuez, Plamen Gatzov, Ignacio Ferreira-Gonzalez, Fernando Alfonso, on behalf of the Editors’Network of the National Societies of Cardiology Journals, European Society of Cardiology.
Koronarne intervencije u 2021. godini: iz nacionalnih kardioloških časopisa Europskog kardiološkog društva.
Coronary interventions 2021: insights from the National Societies of Cardiology Journals of the European Society of Cardiology.
Cardiol Croat. 2023;18(1-2):3-6.
https://doi.org/10.15836/ccar2023.3  xml

Petar Medaković, Mladen Jukić, Zrinka Biloglav.
Obilježja vulnerabilnog plaka na višeslojnoj kompjutoriziranoj tomografiji koronarnih arterija.
Vulnerable Plaque Characteristics at Coronary Computed Tomography Angiography.
Cardiol Croat. 2023;18(1-2):7-21.
https://doi.org/10.15836/ccar2023.7 xml

Helmut Baumgartner, Bernard Iung, David Messika-Zeitoun.
Godina 2022. u kardiovaskularnoj medicini: 10 najboljih radova o bolestima srčanih zalistaka.
The year in cardiovascular medicine 2022: the top 10 papers in valvular heart disease.
Cardiol Croat. 2023;18(1-2):22-6.
https://doi.org/10.15836/ccar2023.22 xml

Rudolf A. de Boer, Johann Bauersachs.
Godina 2022. u kardiovaskularnoj medicini: 10 najboljih radova iz područja zatajivanja srca i kardiomiopatija.
The year in cardiovascular medicine 2022: the top 10 papers in heart failure and cardiomyopathies.
Cardiol Croat. 2023;18(1-2):27-31.
https://doi.org/10.15836/ccar2023.27 xml

Pier D Lambiase, Prashantan Sanders, Harry JGM Crijns.
Godina 2022. u kardiovaskularnoj medicini: 10 najznačajnijih radova iz područja aritmologije.
The year in cardiovascular medicine 2022: the top 10 papers in arrhythmias.
Cardiol Croat. 2023;18(1-2):32-6.
https://doi.org/10.15836/ccar2023.32 xml

 

Uputa autorima.
Guidelines for authors.
Cardiol Croat. 2023;18(1-2):37-40.