Nova izdanja ESC smjernica u 2023. godini

Na ESC kongresu 2023. objavljena su nova izdanja smjernica za zbrinjavanje

  • bolesnika s akutnim koronarnim sindromom
  • kardiovaskularnih bolesti u bolesnika s dijabetesom
  • bolesnika s kardiomiopatijama
  • bolesnika s endokarditisom
  • bolesnika sa zatajivanjem srca