Kardio list. 2008;3(12):113-132. | kardio.hr

Kardio list. 2008;3(12):113-132.

LogoKardioList

SADRŽAJ/TABLE OF CONTENTS:

Verica Kralj, Tanja Ćorić, Branimir Tomić, Vlasta Hrabak-Žerjavić:
Mortalitet i morbiditet od akutnog infarkta miokarda u Hrvatskoj.
Mortality and morbidity of acute myocardial infarction in Croatia. (stranica/page 113-117)

Mijo Bergovec, Hrvoje Vražić:
30. kongres Europskog kardiološkog društva.
30th ESC Congress. (stranica/page 117-121)

Izborno povjerenstvo/Election Committee:
Izborna skupština Hrvatskoga kardiološkog društva, Opatija, 18. listopada 2008.
Elections Assembly Croatian Cardiac Society, Opatija 18th Oct 2008. (stranica/page 122)

Časopis Kardio list/Journal Kardio list:
Urednički odbor i Savjet časopisa Kardio list.
Editorial Board and Advisory Board of journal Kardio list. (stranica/page 122)

Dragica Kramarić:
Obilježavanje Svjetskog dana srca 2008. u Koprivnici.
Celebrating World Heart Day in 2008 in Koprivnica. (stranica/page 122-123)

Davor Horvat:

Izvješće o obilježavanju Svjetskog dana srca u Karlovcu.
Report of celebrating the World Heart Day in 2008 in Karlovac. (stranica/page 124)

Ksenija Pešek:

Svjetski dan srca 2008. u Zaboku.
World Heart Day in 2008 in Zabok. (stranica/page 125)

Robert Steiner:

Svjetski dan srca u Osijeku 2008.
World Heart Day in Osijek in 2008. (stranica/page 126)

Vedran Velagić:

Sindrom kratkog QT intervala.
Short QT syndrome. (stranica/page 127-129)

Breda Barbič-Žagar, Darja Milovanovič Jarh, Jernej Kos, Mateja Grošelj:

Uloga klopidogrela i atorvastatina u liječenju akutnog koronarnog sindroma.
Role of clopidogrel and atorvastatin in the treatment of acute coronary syndrome. (stranica/page 130-132)