Kardio list 2009;4(6-7):37-56. | kardio.hr

Kardio list 2009;4(6-7):37-56.

LogoKardioList

SADRŽAJ/TABLE OF CONTENTS:

Alexander Kiško, Ján Kmec, Pavol Gazdič, Mária Vereb, Nelli Kishko:
Neobičan slučaj fistule koronarne arterije.
An unusual case of coronary artery fistula. (stranica/page 37-41)

Nikola Bulj, Vjeran Nikolić Heitzler:
Arterijska hipertenzija u starijih bolesnika — trebamo li liječiti?
Arterial hypertension in elderly patients — do we need to treat them? (stranica/page 41-42)

Goran Krstačić:
Izvanredni sastanak nukleusa Radne skupine “Computers in Cardiology” Europskog kardiološkog društva.
Extra Nucleus meeting WG “Computers in Cardiology”, European Society of Cardiology.
(stranica/page 43-45)

Mislav Klobučić:
Povodom obilježavanja Svjetskog dana arterijske hipertenzije u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji.
On occasion of celebrating the World Hypertension Day in County of Bjelovar and Bilogora.
(stranica/page 46-47)

Treći hrvatski ehokardiografski simpozij s međunarodnim sudjelovanjem.
Third Croatian Echocardiography Symposium With International Participation.
(stranica/page 48-50)

Novosti u kardiovaskularnoj medicini — razgovori i perspektive.
Update in cardiovascular medicine — dialogues & perspectives.
(stranica/page 51)

Uputa autorima.
Guidelines for Authors.

(stranica/page 52)

Poslijediplomski tečaj “Sportska kardiologija”.
Postgraduate course “Sports cardiology”.

(stranica/page 53)

Breda Barbič-Žagar, Mateja Grošelj:
Klopidogrel kod pacijenata nakon ugradnje aortokoronarne premosnice: početni rezultati studije ZEUS.
Clopidogrel in patients after coronary artery bypass graft surgery: preliminary results of ZEUS study.
(stranica sponzora/sponsor´s page 53-56)