Zapisnik sa sjednice UO Hrvatskog kardiološkog društva 17. 5. 2010.

LogoKardio

Sjednica Upravnog odbora (UO) Hrvatskog kardiološkog društva (HKD) održana 17. svibnja 2010. godine u 17,00 sati u Vijećnici Medicinskog fakulteta u Zagrebu.

Nazočni:

 1. Prof. dr. Davor Miličić, predsjednik         d.milicic@mail.inet.hr
 2. Prof. dr. Mijo Bergovec, dopredsjednik   mijo.bergovec@usa.net
 3. Dr. Darko Počanić, tajnik                       dpocanic@gmail.com
 4. Dr. Eduard Margetić, rizničar                  eduard.margetic@gmail.com
 5. Prof. dr. Luka Zaputović                        lukaz@medri.hr
 6. Doc. dr. Maja Strozzi                             maja.strozzi@zg.t-com.hr
 7. Dr. Dubravko Tršinski                           dubravko.trsinski@vz.t-com.hr
 8. Prof. dr. Jure Mirat
 9. Dr. Luka Vrbanić

Unaprijed se ispričali da su spriječeni doći:

 1. Doc. dr. Viktor Peršić
 2. Dr. Hrvoje Stipić
 3. Prof. dr. Josip Vincelj

Na sastanku je potvrđen dnevni red:

 1. Prihvaćanje zapisnika prethodne sjednice UO. 13.4.2010.
 2. Izvješće prof. Miličića o stručnim i znanstvenim aktivnostima u proteklom razdoblju
 3. Planirane stručne i znanstvene aktivnosti koje neposredno slijede do kraja godine (prof. Miličić, prof. Bergovec)
 4. Pitanje Registra za invazivne kardiološke procedure
 5. Novi članovi, članarine, zamolbe za priznavanje staža iz kardiologije (dr. Počanić, dr. Margetić)
 6. Različito

Ad 1. Kratko je prodiskutiran i komentiran zapisnik s prethodne sjednice UO održane dana 13. travnja. godine. Vezano za inicijativu da se subspecijalistima vrednuje status s materijalne strane u institucijama u kojima rade dr. Tršinski je skrenuo pozornost da je najodgovornija institucija na koju treba usmjeriti dopise Ministarstvo zdravstva te Liječnički sindikat, a Komora nema ingerencije za materijalna pitanja liječnika, što je otvorilo kratku raspravu o ulozi Komore u zaštiti i prava, a ne samo obveza liječnika u Republici Hrvatskoj. Na koncu je dogovoreno da se na sve tri institucije uputi dopis o poziciji subspecijalista.

Doc. Strozzi je izvijestila Upravni odbor da tri predavača na zajedničkom simpoziju s Brazilskim kardiološkim društvom neće moći održati predavanja jer su na putu u Francuskoj u istom vremenu. Prof. Miličić je obećao da će angažirati druge raspoložive i stručne predavače.

Ad 2. Prof. Miličić je izvijestio prisutne o aktivnostima koje su se odvijale u proteklom razdoblju: svom radu na sastanku Congress Programme Commitee u Nici, gdje je sudjelovao u radu skupine za koronarnu bolest srca.

Komentiran je sastanak u Regent Esplanade hotelu u Zagrebu 30. travnja kada je prezentiran prijevod džepnih smjernica za preoperativno i perioperativno zbrinjavanje kardioloških bolesnika podvrgnutih nekardiološkim operacijama, predavanje i o studiji DECREASE i zaključeno je da je skup bio izvrstan. Prof. Bergovec je naglasio da sada imamo nekoliko tiskanih džepnih smjernica koje su vlasništvo Hrvatskog kardiološkog društva (Valvurane bolesti srca, Plućna embolija, Preoperativno i perioperativno zbrinjavanje kardioloških bolesnika), te da bi se trebalo pobrinuti da se one i podijele zainteresiranima. Prof. Bergovec je također naglasio da bismo ih trebali imati dovoljno na zalihi, kako ne bismo ostali bez njih na kongresima u Stockholmu i Opatiji. Prof. Miličić je napomenuo da ukoliko ne budemo imali dovoljnu količinu smjernica, zamoliti ćemo sponzore da dotiskaju dodatne primjerke.

Prof. Miličić se osvrnuo na netom završeni međunarodni skup u organizaciji udruge ECCGP u Dubrovniku, namijenjen međunardnim sudionicima – liječnicima obiteljske medicine i internistima a s temom kardiovaskularne bolesti u ženskoj popuslaciji. Bilo je oko 600 sudionika i odziv na predavanja je bio odličan, kao i ocjene organizatora i ostalih sudionika.

Prof. Miličić je upoznao ostale sa sudjelovanjem na Kongresu Mađarskog društva kardiologa u Balatonu gdje je imao zapaženo predavanje o našoj organizaciji akutnog intervencijskog zbrinjavanja inarkta miokarda. Naši su rezultati prezentirani i publicirani, te ocijenjeni kao vrlo uspješni.

Također su članovi UO upoznati sa zbivanjima na simpoziju Rome Cardiology Forum koji je održan u Rimu, gdje je sudjelovao vodeći svjetski stručnjak – Peter Libby, znanstvenik s najviše citiranih radova iz medicinskog područka na svijetu – tvorac modernih spoznaja o aterosklerozi. Na poziv našeg predsjednika sudjelovat će na našem kongresu u Opatiji u listopadu.

Sastanak Radne skupine za akutni koronarni sindrom koji je održan 15. svibnja u Cebinima u hotelu Aristos ocjenjen je kao odličan. Ovom prigodom povela se rasprava o nekim sada vidljivim organizacijskim slabostima u prijevozu pacijenta u što kraćem roku do intervencijskog laboratorija. Dr. Tršinski je ukazao na nedorađenosti sustava u svojoj županiji, posebice u istreniranosti osoblja hitne medicinske pomoći da infarkt prepoznaju i pacijenta voze u tercijarne ustanove u Zagrebu bez gubljenja vremena kod jasnih dijagnoza STEMI. Prof. Bergovec je ukazao na rješenja koja su uspješno uspostavljena u susjednoj Međimurskoj županiji te ustvrdio kako sada KB Dubrava dobija pacijente u puno ranijoj fazi zahvaljujući dobroj organizaciji hitne službe. Prof. Miličić je ponudio da organizira sastanak s voditeljicama hitne pomoći u Varaždinu i Zagrebu te dr. Tršinskim iz Varaždina.

Također je naglasio da je fibrinoliza (posebno ona s alteplazom) i dalje punovrijedna metoda reperfuzije kod onih bolesnika koji neće biti sigurno transportirani u intervencijski laboratorij na vrijeme. Dr. Margetić je iznio svoja ranija iskustva sa Općom bolnicom Šibenik, gdje se takav pristup s kasnijom intervencijom pokazao kao vrlo povoljan za bolesnike i smanjio je rizike oštećenja miokarda u akutnom infarktu miokarda. Zaključeno je da bi trebalo ponovno podsjetiti na smjernice Europskog kardiološkog društva (ESC) koje i dalje zagovaraju fibrinolizu u pojedinih pogodnih pacijenata, na što je upozorio prof. Zaputović. Prof. Miličić je također naglasio da, za razliku od pacijenata sa STEMI one s NSTEMI još nismo rutinski počeli zbrinjavati GpIIa/IIIb inhibitorima, posebice eptifibatibom kojeg u Hrvatskoj svi laboratoriji uglavnom koriste. Preporuka je NSTEMI infarkte zbrinuti prvo u lokalnoj bolnici, stratificirati rizik i po potrebi ih prebaciti na intervenciju u nadležni kateterizacijski laboratorij. Prof. Mirat je naglasio da je uloga dobrog registra u bilježenju svih relevantnih parametara odlučujuća jer će nam dati jasne pokazatelje gdje služba funkcionira lošije i tu se onda može usmjeriti edukacija i organizacija da se stanje poboljša. I na koncu je samo naznačeno pitanje neudjednačenosti materijalnog nagrađivanja kolega koji su u pripravnosti i angažirani na akutnom zbrinjavanju STEMI bolesnika.

Ad 3. Prof. Miličić je skrenuo pozornost na naše obveze na godišnjem kongresu ESC u Stockholmu u rujnu. Raspravljano je o našim obvezama: organizaciji štanda našeg nacionalnog društva, dežurstvima na štandu i materijalima koji će biti izloženi. Temeljem iskustva od prošle godine, diskutanti su izrazili bojazan da ove godine neće biti lako dobiti nacionalne suvenire zbog mjera štednje, a prof. Miličić je obećao da će kontaktirati naše Veleposlanstvo u Stockholmu i Tutističku zajednicu kako bi osim stručnih bili raspoloživi i turistički sadržaji koji će dostojno predstaviti naše društvo i zemlju u cjelini. Dogovoreno je da se određena količina stručnih materijala, poglavito džepne smjernice izlože i budu raspoložive posjetiteljima. Prof. Bergovec je naglasio da sada imamo recentne smjernice za liječenje valvularnih bolesti srca, plućne embolije i za preoperacijsko i perioperacijsko zbrinjavanje kardioloških bolesnika.

Još jednom je prof. Miličić skrenuo pozornost na naš nacionalni kongres u Opatiji u listopadu te apelirao da se stručno što više angažiraju članovi društva. Najavio je oranizaciju zajedničkog štanda HKD i ESC.

Prof. Miličić je naglasio da bi bilo poželjno da sudjelujemo u radu i Alpe Adria kardiološkog kongresa koji će se održati u Beču 16. do 19. rujna, obzirom na našu poziciju u regiji Alpe Adria. Doovoreno je da se maksimalno angažiraju naši predavači, ali i mlađi kolege kojima bi to bio dobar uvod u međunarodne aktivnosti.

Skup Holistički pristup metaboličkom sindromu održat će se 18. svibnja u 16 sati u hotelu Sheraton, na kojem će s kardiološke strane svoje predavanje imati prof. Miličić.

Dana 19. svibnja u organizaciji Hrvatsko kardiološkog društva odvijat će se stručni skup „Novosti u suvremenom liječenju kardioloških bolesnika“ u sklopu izložbe „Bodies Revealed“ u Klovićevim dvorima, gdje će uz predavače moderatore prof. Miličića i prof. Bergovca izlagati i doc. Delić-Brkljačić, dr. Stipić, prof. Jelaković, dr. Buljević i dr. Počanić.

Doc. Strozzi je skrenula pozornost na kardiološko-angiološki skup koji će se održati 6. – 8. rujna u Splitu u suradnji s našim poznatim kardiologom i Sjedinjenih Američkih Država, dr. Krajcarom, pod nazivom Adriatic Vascular Summit 2010. Prethodni je bio u Ljubljani prošle godine. Pokrovitelji skupa su i Hrvatsko kardiološko društvo i Medicinski fakulteti Sveučilišta u Zagrebu i Sveučilišta u Splitu. Predavanja su organizirana po deset minuta kratko i sažeto nakon čega slijedi pet minuta diskusije. Apelirano je na što veći odaziv.

Doc. Strozzi je najavila i Hrvatski intervencijski sastanak koji će se održati 1. travnja 2011. godine u Dubrovniku.

Prof. Miličić je objavio datum održavanja međunarodnog skupa Dubrovnik Cardiology Higlights 2011, koji će se održati od 30. rujna do 2. listopada 2011. godine.

Ad 4. Prof. Mirat i dr. Vrbanić upoznali su nazočne s Registrom za koronarne intervencije i koronarografije koji su prvi puta prezentirali u veljači. Izložili su rezultate  pokusne primjene, gdje je 12 institucija pozvano da probno upisuju pacijente kako bi se mogao evaluirati program. Upisi su bili kako slijedi: KBC Zagreb 1 pacijent, KBC Rijeka 0 pacijenta, KBC Split 0 pacijenata, KBC Osijek 0 pacijenata, KB Sestre Milosrdnice 4 pacijenta, KB Dubrava 0 pacijenata, KB Sveti Duh 15 pacijenata, KB Merkur 22 intervencije + 52 koronarografije, SB Magdalena 0 pacijenata, OB Zadar 0 pacijenata, OB S. Brod 1 pacijent, OB Dubrovnik 0 pacijenata. No, dio institucija nije uopće odgovorio na proslijeđenu obavijest niti je dalo imena kardiologa koji rade u kateterizacijskim laboratorijma. Dr. Vrbanić (KB Sv. Duh) pokazao je i probno izvješće generirano iz Registra, a raspravljano je o budućnosti funkcioniranja registra. Naime, većina invazivnih laboratorija ima svoje interne programe za upis pacijenata, potom bolnice razvijaju (uglavnom) različite informacijske sustave te je zaključeno da se pokuša snimiti operativni sustav ovih programa i pokuša importirati već upisane podatke u registar. To bi znatno pojednostavilo proceduru upisa i spriječilo dvostruki rad. Raspravljano je i razinama autorizacije korisnika, kako bi se održala maksimalna sigurnost i zaštita podataka. Jednoglasno je zaključeno da je ekipa iz KB Sv. Duh na čelu s prof. Miratom napravila izvrstan pionirski pothvat, te da bi sada trebalo pokušati dalje održavanje i funkcioniranje sustava povjeriti profesionalnoj instituciji. Prof. Miličić je iznio mišljenje da bi trebalo kontaktirati Hrvatski zavod za javno zdravstvo i Sveučilišni računski centar. Preuzeo je na sebe zadatak da kontaktira navedene institucije kako bi se prosudila njihova spremnost za preuzimanje posla oko registra. Prof. Mirat je naglasio da su u izradi registra osim EuroHeartSurvey sustava konzultirali i vodećeg stručnjaka u tom području u Europi: dr. Anselma Gitt-a  iz Ludwigshafena koji im je recenzirao pilot program i iznio pohvale na aktivnost. Za dalje održavanje sustava ponudio je usluge svoje institucije koja je neprofitna udruga za registre, no cijena koštanja od 85.000 – 100.000 EUR u prvoj te 24.000 EUR u idućim godinama nije ostvariva u današnjim uvjetima.

Prof. Mirat je također zamolio da se web-stranica Radne skupine za valvularne bolesti uvrsti u naš zvanični portal www.kardio.hr, što je jednolasno prihvaćeno. Odlučano je da će se o istom obavijestiti prim. Ivanušu kao osobu koja brine o funkcioniranju web stranice.

Ad 5. Rizničar društva (dr. Margetić) ukazao je u diskusiji o članarinama na činjenicu da su brojni članovi obrazac za obustavu članarine od plaće koja je distribuirana u Kardio listu poslali njemu umjesto da ga odnesu u računovodstvo svoje institucije. Zaključeno je da nije na listiću precizno napisana uputa te da se u idućem broju Kardio lista objasni da taj obrazac treba odnijeti u računovodstvo. Dr. Margetić nas je upoznao s dinamikom priljeva sredstava od članarina, koja još nije zadovoljavajuća. Tajnik društva (dr. Počanić) upoznao je nazočne s aplikacijama za prijem u članstvo: dr. Silvana Misir Rožnaković i dr. Dinko Šolić iz OB Dr. I. Pedišić iz Siska te dr. Darko Vujanić iz KB Merkur. Novi članovi su jednoglasno prihvaćeni. Što se tiče molbi za mišljenje o kardiološkom stažu za polaganje subspecijalističkog ispita, ponovljen je zaključak prošlog sastanka UO da više nema mogućnosti izdavanja mišljenja bilo kome jer je proteklo 10 godina od početka dodjeljivanja subspecijalizacija.

Dr. Margetić je tom prilikom predložio da se donese odluka o proceduri za prijem u članstvo koja bi zahtijevala od pristupnika osim vlastite aplikacije i curriculuma i dva pisma preporuke punopravnih članova subspecijalista kardiologa koji poznaju stručnost i kvaliteta osobe koja aplicira za članstvo. Jednoglasno je prihvaćena navedena inicijativa, tako da se nadalje zahtijeva osim aplikacije potencijalnog člana i preporuka dvoje kolega kardiologa. Aplikacija može biti pisana ili u obliku elektroničke pošte (e-mail).

Naglašeno je ponovno da će se, nakon što zaživi uplaćivanje članarine putem administrativne zabrane (automatska uplata skidanjem sa svake plaće), provjeriti tko nije sproveo ovu odluku i tim članovima ĆE SE UKINUTI ČLANSTVO, a rok za navedeno je kongres u Opatiji u listopadu.

Slijedeći sastanak UO zakazan je za 15. lipnja 2010. godine u 17 sati na Medicinskom fakultetu u Zagrebu.

Sastanak je završen u 19,45 sati.

Voditelj zapisnika:

 

Dr. Darko Počanić

Tajnik HKD