Novosti

SCAI expert consensus statement: 2016 best practices in the cardiac catheterization laboratory

Cardiologia Croatica

Cardiologia Croatica. 2016;11(3-4):89-156.

Cardiologia Croatica. 2016 3-4

Drugi dvobroj časopisa Cardiologia Croatica za 2016. godinu izašao je na 68 stranica. Posvećen je skupu CROINTERVENT 2016. odnosno 7. nacionalnom kongresu intervencijske kardiologije s međunarodnim sudjelovanjem i 6. sastanku intervencijskih kardioloških medicinskih sestara i tehničara koji se održava od 10. do 12. ožujka 2016. godine u Zagrebu. Nakon predstavljanja skupa, slijedi uvodnik i 10 tematskih cjelina s ukupno 44 proširena kongresna sažetka. Broj završava analizom učestalosti intervencijskih kardioloških postupaka u Republici Hrvatskoj te kratkim podsjetnikom na potrebu adekvatnog pristupa pacijentima s kardiološkim poteškoćama.

Pozivamo članove Hrvatskog kardiološkog društva da ažuriraju svoje podatke za pretplatu na časopis – molimo poslati aktualnu poštansku adresu na adresu elektroničke pošte kardio@kardio.hr na koju zaprimamo i buduće članke.

Urednički odbor Cardiologia Croatica (više…)

Cardiologia Croatica

Cardiologia Croatica. 2016;11(1-2):1-88.

Cardiologia Croatica 2016 1-2

Prvi dvobroj časopisa Cardiologia Croatica za 2016. godinu na 88 stranica donosi čak četrnaest priloga. U ime Radne skupine za prirođene bolesti srca u odraslih Hrvatskog kardiološkog društva, prof. dr. sc. Maja Strozzi kao gošća urednica ovog broja, uredila je prvih 12 članaka koji govore o prirođenim bolestima srca u odraslih koje su iznesene na sastanku u studenome 2015. godine. Poput knjige za poslijediplomski kolegij, dva uvodnika, dva pregledna rada, dva izvorna znanstvena članka, dva stručna rada i četiri prikaza slučaja donose nam nova saznanja o području u kojem se do sada u adultnoj hrvatskoj kardiologiji oskudno pisalo.

Dvobroj završava s dva priloga. Prvi je sjećanje na prerano preminuloga kolegu dr Stjepana Rogana iz Opće bolnice Zabok. Nakon toga slijedi sponzorirani članak – pregledni rad s činjenicama o prevenciji srčanožilnih bolesti primjenom statina.

Pozivamo članove Hrvatskog kardiološkog društva da ažuriraju svoje podatke za pretplatu na časopis – molimo poslati aktualnu poštansku adresu na adresu elektroničke pošte kardio@kardio.hr na koju zaprimamo i buduće članke.

Urednički odbor Cardiologia Croatica (više…)