Cardiologia Croatica

Cardiologia Croatica. 2016;11(7):213-304.

CC2016_7

Prvi ljetni broj časopisa Cardiologia Croatica za 2016. godinu izašao je na 92 stranice. Sastoji se od četiri pregledna članka iz serije The Year in Cardiology 2015 preuzetih iz vodećeg europskog kardiološkog časopisa European Heart Journal, koja su dobivena aktivnostima Mreže urednika europskih nacionalnih kardioloških časopisa uz još sedam različitih priloga.

Srpanjski broj započinje uvodnikom Radne skupine za kliničku kardiovaskularnu farmakologiju HKD-a nakon kojeg slijedi pregledni rad o stanju na području prevencije kardiovaskularnih bolesti. Slijedi uvodnik RS za ehokardiografiju i slikovne metode u kardiologiji HKD-a i u nastavku pregledni članak o novostima na polju slikovnih prikaza te kratak prikaz nedavno objavljenog priručnika The EACVI Echo Handbook. Stanje na području aritmija i uređaja za elektroterapiju u Hrvatskoj donosi uvodnik RS za aritmije i elektrostimulaciju HKD-a, nakon čega pročitajte pregledni članak o istoj temi. Zadnji uvodnik o stanju u području zatajivanja srca napisala je odgovarajuća RS HKD-a, nakon kojeg je slijedi pregledni članak s istom temom. Pred kraj broja donosimo pregledni članak o kardiovaskularnoj sigurnosti oralnih antidijabetika i sponzorirani stručni rad o dobrobitima visokih doza statina.

Pozivamo članove Hrvatskog kardiološkog društva da ažuriraju svoje podatke za pretplatu na časopis – molimo poslati aktualnu poštansku adresu na adresu elektroničke pošte kardio@kardio.hr na koju zaprimamo i buduće članke.

Urednički odbor Cardiologia Croatica

(više…)

Novosti

Postupnik dijagnostike i liječenja akutnog infarkta miokarda

HKD_logo_srce

U posljednjih šest mjeseci Hrvatsko kardiološko društvo je putem radnih skupina za akutni koronarni sindrom te invazivnu i intervencijsku kardiologiju izradilo Postupnik dijagnostike i liječenja akutnog infarkta miokarda. Formiranje navedenog postupnika započeto je kroz kardiološke skupove organizirane tijekom jeseni 2015. godine u Slavonskom Brodu, Krapinskim Toplicama i Rijeci, na kojima su sakupljeni prijedlozi, da bi potom prijedlog riječke skupine bio izabran kao njegova osnova. Na kongresu invazivne i intervencijske kardiologije CROINTERVENT u ožujku 2016. godine u Zagrebu postupnik je dat na javnu raspravu, a nakon završne recenzije od strane vodstva Hrvatskog kardiološkog društva te dviju navedenih radnih skupina, Postupnik je štampan. Potom je započeta njegova distribucija po Objedinjenim hitnim prijemima, Hitnim medicinskim pomoćima, kardiološkim i internističkim odjelima te drugim zdravstvenim ustanovama. Postupnik je nastao u skladu s recentnim smjernicama za liječenje infarkta miokarda sa i bez ST-elevacije Europskog kardiološkog društva, sažetim da bi bile što preglednije i razumljivije liječnicima i ostalom medicinskom osoblju koje sudjeluje u hitnom zbrinjavanju akutnog infarkta miokarda te se nadamo da će u tome smislu i potvrditi važnost svoga nastanka i postojanja.

Doc.dr.sc. Zdravko Babić
Predsjednik Radne skupine za akutni koronarni sindrom
Hrvatsko kardiološko društvo

Doc.dr.sc. Eduard Margetić
Predsjednik Radne skupine za invazivnu i intervencijsku kardiologiju
Hrvatsko kardiološko društvo

Akademik Davor Miličić
Predsjednik Hrvatskog kardiološkog društva

Postupnik –  pdf  (774 kB)

Novosti

Koronarna bolest u Hrvatskoj – trenutačna situacija i budući izazovi

Novosti

Ablacija fibrilacije atrija u Republici Hrvatskoj

Novosti

SCAI expert consensus statement: 2016 best practices in the cardiac catheterization laboratory