Cardiologia Croatica

Cardiologia Croatica. 2023;18(3-4):49-100.

Cardiologia Croatica

Cardiologia Croatica. 2023;18(1-2):1-48.

Novosti

Treba li Hrvatskoj nacionalni plan za suzbijanje kardiovaskularnih bolesti?

Novosti

Distribucija kardiologa po hrvatskim županijama (Liječ Vjesn. 2022;144:217–226.)