Novosti

Mišljenje o liječenju bolesnika lijekovima koji blokiraju renin-angiotenzinski sustav i povećanog rizika infekcije COVID-19 (korona) virusom

Cardiologia Croatica

Cardiologia Croatica. 2020;15(3-4):41-88.

Aktualni skupovi

Kongres “Science 4 Health”

Stručni članci

Praktične smjernice za dijagnostiku i liječenje arterijske hipertenzije u djece i adolescenata