Cardiologia Croatica

Cardiologia Croatica. 2015;10(5-6):109-161.

Cardiologia croatica 10_5-6_109_cover_700

Časopis Cardiologia Croatica krajem svibnja 2015. godine obilježio je 10 godina izlaženja. Novi dvobroj na 56 stranica donosi niz zanimljivih članaka. U mrežnom izdanju dostupno je i džepno izdanje ESC Smjernica za liječenje bolesti srčanih zalistaka, što je po prvi puta da su smjernice objavljene u Cardiologia Croatica. Nakon uvodnika o proteklih 10 godina rada donosimo almanah o globalnom zdravlju. Slijedi uvodnik Radne skupine za bolesti srčanih zalistaka koji govori o liječenju bolesti aortnog zalistka u Hrvatskoj tijekom 2014. godine nakon kojeg pročitajte zanimljiv alamanah o istoj skupini bolesti. Oba spomenuta alamanaha preuzeta su iz britanskog časopisa Heart. O iskustvima u torakalnom endovaskularnom postupku postavljanja aortnog-stent grafta u KBC Zagreb pročitajte u idućem članku, nakon kojeg slijedi prikaz primjene ivabradina u liječenju zatajivanja srca. Kao i inače, broj završava sponzoriranim člankom koji ima temu o značenju sartana u kardiovaskularnoj prevenciji.
Pozivamo članove Hrvatskog kardiološkog društva da ažuriraju svoje podatke za pretplatu na časopis – molimo poslati aktualnu poštansku adresu na adresu kardio@kardio.hr na koju zaprimamo i buduće članke.

Urednički odbor Cardiologia Croatica

(više…)

Novosti

Inovativni dijagnostički i terapijski postupci u kardiovaskularnoj medicini

logo_mef

Novi broj Lista Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu dostupan je na linku: http://www.mef.unizg.hr/meddb/slike/pisac1/file6295p1.pdf

Tema broja je “Tehnologija i inovacije u medicini”. Izdvajamo članak: Miličić D, Jurin H, Skorić B, Čikeš M, Šeparović Hanževački J, Bulum J, Puljević D. Inovativni dijagnostički i terapijski postupci u kardiovaskularnoj medicini. MEF.HR 2015;34(1):26-30.

Novosti

ESC džepne smjernice: Smjernice za liječenje bolesti srčanih zalistaka

Novosti

Osnovana Udruga pacijenata s aritmijama srca

Novosti

Medix, broj 115/116, travanj 2015.

Medix 115-116_naslovnica mala

Tema broja: Ozljede u djece i adolescenata

Prvi dvobroj časopisa Medix u 2015. godini izašao je na 252 stranice. Tema broja nosi naziv “Ozljede u djece i adolescenata”. Gosti urednici su prof. dr. sc. Anko Antabak i Zoran Bahtijarević, dr. med. Sadržaj ovog broja detaljno je objavljen na poveznici http://www.medix.com.hr/izdanje.php.

Pored članaka iz naslovne teme, izdvajamo pregledne članke iz drugih područja medicine te niz izvješća sa stručnih događanja. Tako iz područja zbrinjavanja srčanožilnih bolesti pročitajte izvješća sa III. međunarodnog simpozija o hipertenziji, XXII. kongresa liječnika obiteljske medicine. VI. poslijediplomskog tečaja Klinička endokrinologija, Simpozija “Debela djeca – debeli odrasli”, V. kongresa Hrvatskog torakalnog društva i dr. Od tema interesantnim kardiolozima pročitajte članak o interakciji bolesti gornjih i donjih dišnih puteva, rivaroksabanu u kardioverziji fibrilacije atrija, terapiji fibrilacije atrija s posebnim naglaskom na izolaciju plućnih vena te primjeni NOAK-a u pacijenata s kroničnom bubrežnom insuficijencijom.
U suradnji s Hrvatskom liječničkom komorom, u sklopu teme broja i ovaj puta je pripremljen test znanja od 70 pitanja, namijenjen provjeri stručnosti u postupku trajne medicinske izobrazbe liječnika.

U dogovoru s glavnim urednikom časopisa Medix za čitatelje kardio.hr donosimo nekoliko cjelovitih članaka:

  • Mirna Šitum, Ivana Portolan Pajić, Hrvoje Beclin. I. simpozij o zdravstvenim ustanovama Grada Zagreba. 041-042
  • Jelena Kos. III. međunarodni simpozij o hipertenziji – translacijska medicina u hipertenziji. 047-048
  • Tajana Cikač, Blaženka Fijačko, Kristina Sambol. XXII. kongres liječnika obiteljske medicine – „Metabolički sindrom i polipragmazija u obiteljskoj medicini“. 050-054
  • Marija Troskot. Simpozij „Debela djeca – debeli odrasli“ i Obesity Management Task Force tečaj. 063-065
  • Davor Vagić. Interakcija bolesti gornjih i donjih dišnih puteva. 119-120
  • Vesna Školnik-Popović, Milivoj Jovančević. Infekcije dišnih puteva i boravak u kolektivu. 126-130
  • Davor Puljević. Terapija fibrilacije atrija s posebnim naglaskom na izolaciju plućnih vena. 212-216
  • Darko Počanić. Primjena novih oralnih antikoagulansa u bolesnika s bubrežnom insuficijencijom. 218-220

Novosti

Komunikacija o sigurnosti primjene lijekova i učinkovitost komunikacije

logo-halmed

Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED), u suradnji s Hrvatskim kardiološkim društvom (HKD), Hrvatskim društvom obiteljskih doktora (HDOD) i Hrvatskim farmaceutskim društvom (HFD), provodi anketu o stavovima zdravstvenih radnika o tome kako regulatorna tijela za lijekove, poput HALMED-a u Hrvatskoj, komuniciraju nova sigurnosna pitanja koja se odnose na primjenu lijekova prema zdravstvenim radnicima. (više…)